3. novembar
Zapadna Slavonija. Hrvatske paravojne formacije proterale Srbe i razorile i spalile 18 srpskih sela.

5. novembar
Hag. Plenarna sednica konferencije o Jugoslaviji razmatrala četvrtu verziju dokumenta o rešenju državne krize. U osnovne principe uneta mogućnost stvaranja zajedničke države od onih republika koje žele da ostanu u njoj. Predstavnici Srbije i Crne Gore odbacili dokument zbog izostavljanja principa samoopredeljenja naroda.

7-8. novembar
Rim. Na zasedanju NATO-a osnovan savet za saradnju sa zemljama istočne Evrope. Ministri dvanaestorice doneli odluku o sankcijama prema Jugoslaviji.

9. novembar
Beograd. Predsedništvo SFRJ uputilo Savetu bezbednosti UN pismo u kojem traži hitno upućivanje mirovnih snaga UN u Jugoslaviju.

18. novembar
Knin. Vlada SAO Krajine zauzela stavove o načinu angažovanja snaga UN (postavljanje snaga UN na liniju sukoba, TO se ne razoružava ukoliko se ne razoružava ZNG, JNA se dezangažuje, ali ostaje na teritoriji SAO Krajine).

20. novembar
Vukovar. Posle teških borbi JNA. Srpske snage ušle u Vukovar.

22. novembar
Beograd. Sajrus Vens specijalni izaslanik generalnog sekretara UN vodi razgovore o mogućnosti upućivanja mirovnih snaga UN u Jugoslaviju.

23. novembar
Ženeva. Dogovor Milošević-Tuđman –Kadijević o prihvatanju unutrašnjih granica, koje se mogu menjati samo uz saglasnost svih strana i mirnim putem, i o bezuslovnom prekidu vatre.

27. novembar
Njujork. Rezolicija Saveta bezbednosti UN 721 o potrebi slanja mirovnih snaga Un u Jugoslaviju (Vensov plan).

30. novembar
Krizni komitet KEBS-a zasedao bez učešća jugoslovenske delegacije i usvojio rezoluciju podrške UN u vezi s Jugoslavijom.


1. decembar
Venecija. Na sastanku Heksagonale konstatovano da “dosadašnje Jugoslavije više nema”.

2. decembar
Brisel. Savet ministara EZ odlučio da ekonomske sankcije primeni samo prema Srbiji i Crnoj Gori.

5. decembar
Zagreb. Hrvatski Sabor opozvao Stjepana Mesića iz Predsedništva SFRJ, s retroaktivnim važenjem od 8. oktobra. Tom prilikom S. Mesić rekao: “Hvala što ste mi iskazali povjerenje da se borim za interese Hrvatske u onom segmentu koji mi je bio dodijeljen. Mislim da sam obavio zadatak-Jugoslavije više nema”.

8. decembar
knin. Skupština SAO Krajine prihvatila stavove Vlade SAO Krajine oko načina angažovanja mirovnih snaga UN.

2.9 i 12. decembar
Beograd. Pritisci na predstavnike RSK da pristanu na hrvatsku verziju plana ( snage UN raspoređuju se po celoj teritoriji Krajine, TO se razoružava i raspušta, JNA i dobrovljci se povlače sa teritorije Krajine) na sastancima u Predsedništvu SFRJ.

19. decembar
Knin. Ustavotvorna skupština usvojila Ustav i proglasila Republiku Srpsku Krajinu, u čiji sastav ulaze SAO Krajina i SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (5. januar 1992, priključuje se i SAO Zapadna Slavonija); za predsednika RSK izabran dr Milan Babić.