18. marta (Tanjug)
- Hrvatski sabor na svojoj današnjoj sednici u Zagrebu ratifikovao je sporazum sa Srbijom i Crnom Gorom o zaštiti srpske i crnogorske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u SCG.
Sporazumom se izmedju ostalog formalizuje položaj i prava manjina u dve zemlje, kao i obaveza državnih vlasti za pomaganje manjinama radi održanja identiteta, upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, kulture i korištenja medija.