BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Kako smo preko noći postali poliglote

Erstellt von Idemo, 20.09.2010, 20:31 Uhr · 4 Antworten · 785 Aufrufe

 1. #1

  Registriert seit
  16.01.2009
  Beiträge
  17.122

  Kako smo preko noći postali poliglote

  Pre dvadesetak godina građani Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore govorili su istim jezikom. Išli su i na dženaze i na sahrane, i vozom i vlakom, ispijali su i kave i kahve i kafe, a bilo je i hljeba, kruha i hleba.

  Danas, svaka nacija ima sopstveni jezik, ali se i dalje međusobno sporazumevamo bilo kojim od ta četiri jezika. Dok srpski lingvisti ističu da su ovi jezici samo varijante jednog istog jezika, hrvatski, bosanski i crnogorski lingvisti tvrde da „ne moraju biti potpuno različiti da bi bili zasebni jezici”.


  Sa naučnog stanovišta, to je jedan jezik, tvrdi akademik Ivan Klajn i ističe da se u nauci još od početka 19. veka on zvao srpskohrvatski. Uzrok nastanka četiri jezika vidi u nacionalizmu i separatizmu, „dakle uzrok je politički, a ne lingvistički”.


  - Srpski i hrvatski su dve varijante istog jezika. Bošnjački jezik bi mogao biti treća varijanta, s tim da ga nazivamo bošnjački, a ne bosanski, što je termin smišljen čisto iz političkih pobuda. Crnogorski jezik ne postoji, jer to nije ništa drugo nego srpski ijekavski, a tri foneme koje su izmislili potiču iz dijalekata, a ne iz standardnog crnogorskog jezika - navodi Klajn.


  Dunja Brozović-Rončević, direktorka Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ističe da nije tačna „teza da je u bivšoj državi postojao samo jedan jezik, a da su tek njenim raspadom nastala četiri jezika”.


  - Ti jezici su imali različit put standardizacije i ona se odvijala u različito doba, u raznim političkim i administrativnim državama. Nekima je, na primer u hrvatskom, standardizacija ustaljena krajem 18. veka, a neki je, kao u crnogorskom slučaju, upravo dovršavaju… Nesporno je da je njihovo daleko jezičko poreklo zajedničko, ali kriterijum međusobne razumljivosti tih jezika nije jedini kriterijum relevantan za njihov status - kaže Brozović-Rončević.


  Pre petnaestak dana u Crnoj Gori je objavljeno prvo izdanje Gramatike crnogorskog jezika. Rad na Gramatici trajao je dve godine, a njeni autori su crnogorski lingvista Adnan Čirgić i hrvatski stručnjaci Ivo Pranjković i Josip Silić. Deo stručne javnosti u Srbiji tvrdi da je izdavanje Gramatike „politička odluka, bez bilo kakvog naučnog osnova”.


  - To je ijekavska verzija srpskog jezika. Po mojoj analizi, između crnogorskog i srpskog jezika postoje tri do četiri sitne razlike, na primer „nijesam” i „nisam” ili „cistijerna” i „cisterna”. Oni hoće nasilno da menjaju jezik. Ne mogu se pozivati na tvrdnju da svaka država mora imati svoj jezik. Pa pogledajte Švajcarsku sa čak četiri jezika. Nije tačno ni da svaka nacija ima svoj nacionalni jezik... Između srpskog i hrvatskog jezika razlike postoje, ali su i one male. Na primer, u hrvatskom jeziku postoje „župan” i „županija”, ali i naš Stefan Nemanja je bio župan. Sve je na nivou varijanti - ističe profesor Milan Šipka.  __________________
  quelle: blic.rs 2. #2
  Avatar von lulios

  Registriert seit
  27.02.2007
  Beiträge
  915
  Übersetzung ins Deutsche:

  Vor zwanzig Jahren die Bürger von Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro, sprachen die gleiche Sprache. Sie gingen zur Beerdigung und Begräbnis und Zug und Zug, und trank den Kaffee und Kaffee und Kaffee, und es gab Brot, Brot und Brot.

  Heute hat jede Nation ihre eigene Sprache, aber immer noch miteinander kommunizieren mit einer dieser vier Sprachen. Während Linguisten sagen, dass diese Sprachen Serbisch Sprache sind nur Variationen des gleichen,, bosnischen und montenegrinischen Sprachwissenschaftler behaupten Kroatisch, dass "dies nicht so sein, dass völlig unterschiedliche Sprachen getrennt werden würde.


  Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese eine Sprache, nach Akademiemitglied Ivan Klein darauf hin, dass in der Wissenschaft seit dem frühen 19. Jahrhundert hieß es Serbokroatisch. Die Ursache der vier Sprachen finden Sie in Nationalismus und Separatismus ", dann die Ursache sprachlicher ist politisch, nicht.


  - Serbisch und Kroatisch sind zwei Varianten der gleichen Sprache. Bosnisch könnte eine dritte Option, aber es nennen Bosnisch, nicht Bosnisch, ist die eine Laufzeit erfunden rein politischen Gründen. Montenegrinische Sprache existiert nicht, weil es aus ist nichts anderes als serbische ijekavian und drei Phoneme, die erfunden werden Dialekte, nicht die Standard-Sprache Montenegro - sagte Klein.


  Dunja Brozovic-Roncevic, Direktor des Instituts für Kroatische Sprache und Linguistik, sagt, dass ist nicht wahr, "die These, dass in der ehemaligen Land gab es nur eine Sprache, und dass nur dessen Zusammenbruch kam vier Sprachen."


  - Diese Sprachen haben Normung hatte einen anderen Weg und fand zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen politischen und administrativen Zustände. Einige Menschen, zum Beispiel in Kroatien, die Standardisierung der etablierten Ende des 18. Jahrhunderts, und einige, wie im Falle von Montenegro, gerade fertig ... Es ist unbestritten, dass deren sprachliche Herkunft viel gemeinsam, aber das Kriterium der Verständlichkeit von Sprache ist nicht das einzige Kriterium relevant, um ihren Status - Roncevic sagte Brozovic-.


  Etwa fünfzehn Tage in Montenegro ist die Sprache veröffentlicht die erste Ausgabe der Grammatik der montenegrinischen. Die Arbeit an Grammatik dauerte zwei Jahre, und ihre Autoren sind montenegrinischen Sprachwissenschaftler Adnan Čirgić und kroatischen Experten Ivo Pranjković und Josip Silic. Teil Experten in Serbien behauptet, dass die Emission von Grammatik "politische Entscheidung ohne wissenschaftliche Grundlage."


  - Es ist ijekavian Version der serbischen Sprache. Durch meine Analyse der montenegrinischen und serbischen Sprache, es gibt drei oder vier kleine Unterschiede, wie "Ich bin nicht" und "I" oder "Zisternen" und "Tank". Sie wollen mit Gewalt die Sprache ändern. Kann nicht Sprache für die Behauptung angeführt, dass jeder Staat muss seine eigenen. Nun schauen Schweiz mit vier Sprachen. Es ist nicht wahr, dass jede Nation hat ihre eigene Sprache nationale ... Zwischen serbischen und kroatischen Sprache gibt es Unterschiede, aber sie waren klein. Zum Beispiel in der kroatischen Sprache gibt es "Präfekt" und "Gemeinde", sondern auch unser Stefan Nemanja war ein Präfekt. Alles ist in der Version - sagt Professor Rechtsanwaltskammer Mailand.

  Translator

 3. #3
  Avatar von meko

  Registriert seit
  15.05.2007
  Beiträge
  10.778
  hauptsache alles ist serbisch...

 4. #4

  Registriert seit
  16.01.2009
  Beiträge
  17.122
  Zitat Zitat von meko Beitrag anzeigen
  hauptsache alles ist serbisch...
  Wer lesen kann, ist im Vorteil, ...

 5. #5

  Registriert seit
  18.03.2008
  Beiträge
  20.935
  Zitat Zitat von meko Beitrag anzeigen
  hauptsache alles ist serbisch...
  Hauptsache dir hat wieder jemand in die Hand gekackt, dass du so ne scheiße schreibst

Ähnliche Themen

 1. Kako su Bošnjaci postali Muslimani? - Muhamed Filipović
  Von B0šNjAk im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 295
  Letzter Beitrag: 12.08.2014, 03:17
 2. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 17.05.2010, 19:00
 3. Trka?i preko no?i postali baca?i
  Von GodAdmin im Forum News
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 20.10.2009, 22:00
 4. Kako do Amsterdam arene? Preko vau?era!
  Von GodAdmin im Forum News
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 13.10.2009, 15:00
 5. Pazimo na djecu: Mama, kako preko ceste?
  Von GodAdmin im Forum News
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 03.09.2009, 20:30