Od danas, Danas poskupljuje na 30 dinara, a od sutra vikend izdanje na 40 dinara. Cene za Crnu Goru (0,5 eur), BIH (0,7 km), Makedoniju (20 denara), Hrvatsku (5 kuna) i Sloveniju (160 tolara) ostaju nepromenjene.
Pad vrednosti dinara, porast poreza i svih cena koje utiču na pravljenje novina, kao i iscrpljivanje poslednjih unutrašnjih rezervi, učinili su ovaj potez neizbežnim. Ne sumnjamo da ćete nam, kao i dosad ostati privrženi.