BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14

Posledice Nato bombardovanja-uranijumske i dioksine

Erstellt von Dinarski-Vuk, 25.02.2007, 23:42 Uhr · 13 Antworten · 1.737 Aufrufe

 1. #1
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507

  Posledice Nato bombardovanja-uranijumske i dioksine

  Uranijumske i dioksine posledice bombardovanja 1999.


  Ceški filozof Karel Košik je usred bombarderske kampanje NATO protiv SR Jugoslavije napisao: "Istorija ne teži konacnom idealnom stanju ili vrhuncu. Ljudi se u svakoj etapi bore sa ovom ili onom opasnošcu, važno je da li ce pretnju na vreme prepoznati i hoce li imati hrabrosti i snage da izadu s njom na kraj." Ovim recenicama Košik je pokrenuo dve kljucne teme koje su danas postale aktuelnije nego u vreme samog bombardovanja. Prva je tema vezana za aluziju na Fukujamin "kraj istorije", a druga tema vezana je za opasnost koja je šest godina posle bombardovanja postala realnija nego tada, kada su njeni uzroci bacani po Srbiji i Crnoj Gori.

  Na Fridmanovo i Hantingtonovo priznanje, da nisu bili u pravu kada su insistirali na privatizaciji po svaku cenu, jer se pokazalo da je vladavina zakona elementarnija i važnija od privatizacije, nadovezao se 2004. Fukujama, govoreci da je napredak danas moguc samo uz jak državni aparat. Jacanje države rešenje je za sve savreme probleme pojedinih država i globalnog sveta - porucuje Fukujama, priznajuci da istorija i dalje traje. Slabe države u zemljama u tranziciji dovele su do korupcije, siromaštva, organizovanog kriminala, terorizma i do katastrofalne zagadenosti životne sredine.

  Druga Košikova tema o velikoj opasnosti koja nam preti od posledica uranijumskog i dioksinog rata koji je 1999. voden protiv SR Jugoslavije, danas postaje problem vezan za opstanak i prosperitet srpskog i drugih naroda koji žive na teritoriji SCG.

  Medutim, treba poci od prve istine koju je prezentirao Košik u vreme bombardovanja: "U ratu protiv Srba ne samo da se testiralo oružje na živim ciljevima i proveravala sposobnost komandnih štabova, vec se takode ispitivala, i to prevashodno, psiha ljudi." Zato se slobodno može reci da je ovo analiza o efektima bombardovanja koji i danas deluju na zdravlje i psihu žitelja SCG.

  Te tragicne 1999, za 78 dana bombardovanja stradalo je 2.000 civila i 1.002 vojnika. Izvršeno je 36.219 naleta vojnih aviona. NATO avioni leteli su na visinama izmedu 10 do 15 kilometara gde se nalazi ozonski omotac

  Rezultati njihovog dejstva jeste sigurno i oštecenje ozonskog omotaca iznad Balkana. Medutim, treba reci da oštecenje ozonskog omotaca ima sezonski karakter vezan za odredene geografske širine i odredeno doba godine. Tako da se mora konstatovati da oštecenje ozonskog omotaca nije moglo opstati na našim geografskim širinama u dužem vremenskom periodu ali je sasvim sigurno doprinelo globalnom proširenju ozonske rupe.

  Osiromašenim uranijumom gadano je ukupno 113 lokacija na podrucju tadašnje SR Jugoslavije, vecina na teritoriji Kosova i Metohije. Prema proracunima doktora Vladimira Ajdacica, na SR Jugoslaviju baceno je 13.000 tona osiromašenog uranijuma. Amerikanci su priznali "sejanje" "samo" 11.000 tona ovog nus-proizvoda uranijuma 235 koji se koristi kao gorivo u nuklearnim elektranama.

  Prema podacima NATO, od 5. do 11. septembra 1995. njihovi avioni su ispalili 5.800 projektila sa osiromašenim uranijumom u blizini Han Pijeska i Hadžica u Bosni i Hercegovini.

  U posledice bombardovanja srpskih zemalja ne ubrajaju se samo tone osiromašenog uranijuma, vec i tone štetnih i kancerogenih hemijskih materija rasutih i sagorelih zbog posledica bombardovanja. Opasni piralen iz trafo-stanica, živa, raznovrsni dioksini, sagoreli kerozin, haloni - sve su to posredne posledice bombardovanja koje nanose mnogo ozbiljniju štetu po coveka i njegovu okolinu, nego što se do sada priznavalo.

 2. #2
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Ocigledne posledice

  U Srbiji se do 1999. registrovalo izmedu 15.000 i 20.000 novih slucajeva kancera, da bi taj broj vec 2004. dostigao cifru od 30 000 novih bolesnika.


  Politicari kriju istinu

  Do istine, one potpune, teško je doci bez pouzdanih podataka o dejstvima (kvantitet i kvalitet), tacnom broju preleta, vrsti sredstava korišcenih za zaštitu letilica ili borbenih sredstva. Na našoj strani o cinjenicama vezanim za bombardovanje mogu govoriti samo pripadnici kvalifikovane javnosti u koje spadaju vojni strucnjaci, rukovodstva firmi po kojima je dejstvovala NATO alijansa, lokalne zajednice na cijem terenu se dejstvovalo, medicinski i ekološki strucnjaci, naucni radnici u poljoprivrednim, vodoprivrednim, nuklearnim, hemijskim, tehnološkim i drugim institutima, nevladine ekološke organizacije i pojedinci strucno osposobljeni za ekološke probleme.

  Od svih pobrojanih pripadnika kvalifikovane javnosti samo se mali broj ukljucio u pricu o ekološkoj zagadenosti koju je prouzrokovalo bombardovanje 1999. Taj mali broj pripadnika javnosti bio je 1999. ukljucen u Komisiju za procenu štete u životnoj sredini koju je formirala savezna vlada. Ova komisija je zapocela obiman i vrlo strucan rad, pretežno zasnovan na kvalitativnoj proceni štete. Medutim, posle prvih obimnijih i znacajnijih rezultata, neko je iz politickih struktura naredio obustavu rada. Da je rad komisije bio nastavljen, mi bismo imali mnogo bolju pregovaracku poziciju kako o tužbama protiv zemalja koje su nas bombardovale, tako i o eventualnom obeštecenju gradana i države.

  Na drugoj strani dogadalo se da zbog neblagovremenog i neadekvatnog informisanja ljudi zalaze u kontaminirane uranijumske zone, pa cak i grade objekte za razne namene. Takode treba napomenuti da je nemarnost i svojeglavost nekih odgovornih ljudi u velikim proizvodnim pogonima dovela do toga da se iscureli piralen baci na javnu deponiju kao što se to dogodilo u Boru posle razaranje trafo-stanice "Bor 3". Nažalost, u Boru su se rukovodioci lokalne samouprave i celnici ugroženih industrijskih postrojenja oglušili o sve opomene domacih i stranih strucnjaka tako da je odlaganje piralena obavljeno na nestrucan i opasan nacin.

  U vremenu kada je zaštita životne sredine postala kljucni pojam u naucnim, društvenim i politickim opredeljenjima a najveci problem u ekonomskoj sferi, na primeru odnosa prema uranijumskom i dioksinom ratu najbolje se može dokazati da su faktori zdravlja i bolesti pre svega društveni, a onaj ko krije podatke o ugroženosti stanovništva saucesnik je u zlocinu.

  Sagorevanjem nafte oslobadaju se razlicita ciklicna jedinjenja, koja su veoma štetna, a pod dejstvom sunceve svetlosti i drugih faktora oslobadaju se i dioksini, koji su izuzetno kancerogeni. Uranijum i dioksini ucinili su da se bombardovanje SR Jugoslavije može proglasiti genocidnim cinom.

 3. #3

  Registriert seit
  09.03.2006
  Beiträge
  9.864

  Re: Posledice Nato bombardovanja-uranijumske i dioksine

  jesu li tad i podgoricu/crnu goru bombardovali?

 4. #4
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Nato je kršio medunarodne zakone

  Mora se znati da su NATO snage bombardujuci SR Jugoslaviju prekršile sledece medunarodne konvencije, rezolucije i protokole:
  - Konvenciju o delovanju na životnu sredinu donetu 1977.
  - Konvencija o zaštiti svetske prirodne baštine 1982.
  - Stokholmsku deklaraciju o životnoj sredini 1972.
  - Dodatni protokol broj 1 u Ženevskoj konvenciji. U oblasti zaštite žrtava medunarodnih ratnih konflikata 1949.
  - Konvenciju o zabrani upotrebe odredenih ubojnih sredstava.
  - Becku konvenciju o zaštiti ozonskog omotaca
  - Montrealski protokol o supstancama koje oštecuju ozon (1987. sa izmenama 1997.)
  - Rezoluciju Potkomiteta za prevenciju diskriminacije i zaštitu manjina komisije UN za ljudska prava iz 1996. i 1997.

 5. #5
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Posledice se uklanjaju sporo i na neadekvatan nacin

  Krajem 2003. (11.12.) krenulo je put Francuske 149 neoštecenih kondenzatora punjenih kancerogenim transformatorskim uljem - piralenom. U Francuskoj u postrojenju "Seše", najvecem u Evropi za uništavanje opasnih materija, bice istopljeni kondenzatori. Ukupna kolicina ovog opasnog otpada, smeštenog u specijalnim kontejnerima, procenjuje se na oko 5,5 tona.

  U opštini Bujanovac, na lokaciji Bratoselce, tokom 2003. izvadeno je 350 metaka sa osiromašenim uranijumom. Tokom 2004. okoncano je i cišcenje Pljackovice kraj Vranja, gde je na izuzetno nepristupacnom terenu pronadeno 48 metaka sa osiromašenim uranijumom.

  Uprava za zaštitu životne sredine Ministarstva nauke i zaštite životne sredine potpisala je 19. jula 2005. godine sa Institutom za nuklearne nauke "Vinca" ugovor o realizaciji projekta sanacije kontaminiranog zemljišta osiromašenim uranijumom na lokaciji Borovac, na teritoriji opštine Bujanovac.

  Prema najavama iz resornog ministarstva, tokom naredne godine u planu je sanacija lokacije Reljan u opštini Preševo, cime bi se završila sanacija svih lokacija kontaminiranih osiromašenim uranijumom na teritoriji Srbije van Kosova i Metohije.

  Svi prezentirani podaci o preduzetim aktivnostima govore o ozbiljnosti s kojom Vlada Republike Srbije prilazi ovom problemu. Medutim, za kompletnu sanaciju svih kontaminiranih površina raznim otrovnim supstancama, od žive, amonijaka, piralena i još mnogo cega, treba mnogo novca, toliko koliko Srbija nece imati još dugo. Zato je i bitno da se sa posledicama bombardovanja upozna svetska, kao i nepoosredno ugrožena balkanska javnost. Samo širokom finansijskom potporom iz inostranstva i brzom akcijom na terenu može se realizovati ozbiljnija sanacija zagadenog prostora Srbije.

 6. #6
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Crna Gora priznaje


  Šest od osamnaest domacih strucnjaka - fizicara i pripadnika vojske, koji su ucestvovali uklanjanju municije sa uranijumom sa rta Arza kod Herceg Novog, dobilo je genetske poremecaje, piše podgoricki Dan povodom saopštenja Ministarstva zdravlja Srbije. Prema recima pomocnika ministra dr Nevene Karanovic, rec je o posledicama prisustva osiromašenog uranijuma bacenog na crnogorsko poluostrvo Luštica tokom NATO bombardovanja. Kod šest osoba je u urinu pronadeno 0,03 do 0,23 miligrama uranijuma po litru i utvrdene su specificne promene hromozoma, direktno izazvane OU. Dekontaminaciju ovog prostora vršilo je osamnaest strucnjaka iz Ekotoksikološkog zavoda Crne Gore i beogradskog Instituta Vinca. Jedino je preminuo Žarko Raicevic. "Glas javnosti", 24. avgust 2005.

 7. #7
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Uranijum i sedam godina posle

  Uranijum dospeva u covekov organizam disanjem, hranom i vodom, pa cak i preko kože. Najugroženiji organ je bubreg. U njemu se zadržava 0,05 - 12 odsto unetog uranijuma. Najvažniji put odstranjivanja uranijuma iz organizma je mokrenje, ali se tragovi uranijuma mogu detektovati u urinu i sedam godina posle unošenja cestica osiromašenog uranijuma u organizam.

 8. #8
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Medunarodne komisije umanjuju štetu

  Da se na medunarodnom planu ponešto i radi, govori podatak da je Program UN za zaštitu životne sredine, inace strucna organizacija u sistemu UN, na zahtev tadašnje Savezne vlade obavila ispitivanje stanja životne sredine u tri strucne misije. Svaka misija bila je sastavljena od eksperata iz više zemalja i analizirala je desetak industrijskih lokacija: Pancevo, Novi Sad, Kragujevac, Bor, Niš, neke termoelektrane, Dunav i nekoliko lokaliteta sa stanovišta ugroženosti životne sredine kao što su Kopaonik, Fruška gora i Zlatibor. U isto vreme radili su isti posao, u istom obimu, i naši eksperti i interesantno je reci da se objavljeni rezultati UN i naši razlikuju samo u nekim nalazima, ali su te razlike u granicama prihvatljivosti.

  Medutim, evidentno je da do sada niko nije zapoceo, a kamoli uradio, sveobuhvatni istraživacki postupak sa zdravim i ugroženim kontrolnim grupama dobrovoljaca u odredenom vremenskom periodu ne kracem od pet godina. Samo serije ovakvih istraživanja na ugroženim prostorima mogu dati adekvatne i pouzdane rezultate na osnovu kojih bi se eventualno mogle preduzeti odredene akcije. Za realizaciju ovog projekta potrebno je dosta sredstava koja su u zemljama u tranziciji, kao što je naša, vrlo ogranicena i zato je neophodno da se na nekoj od donatorskih konferencija reši i ovaj problem.

  Za program zaštite ozona u našoj zemlji Multilateralni fond za realizaciju Montrealskog protokola obezbedio je 4,5 miliona dolara. Sredstva su otišla u domaca preduzeca "Prvu iskru Baric", "Obod", "Prvu petoletku", "EI", "Jugostroj", "Hemofarm", "Vatrosprem" i u još deset malih firmi, kako bi se eliminisali iz upotrebe freoni i haloni koji su krivi za uništavanje ozona. Nacionalni program SCG za konacno eliminisanje supstanci koje uništavaju ozon dobio je u julu ove godine još 2,8 miliona dolara, kao i 260 000 dolara vrednu instalaciju za formiranje "banke helona". Uz freon, haloni su najvece "ubice" zemljinog ozonskog omotaca. Zbog toga su medunarodne organizacije za zaštitu životne sredine, na osnovu Montrealskog sporazuma (ratifikovalo ga je 190 zemalja), odlucile da 2010. godine na snagu stupi zabrana njihove proizvodnje i prometa.

  U ozboljno nastojanje da se otkrije prava istina o ekocidu koji se dogodio na prostoru SCG spada i trodnevni radni sastanak o Kontrolisanoj upotrebi halona održan novembra 2004. u hotelu "Metropol". Na ovom skupu je objašnjeno da su sve kabine lovaca F-16 pre poletanja 1999. bile "naplavljene" halonom, kako bi se sprecio eventualni požar u avionu. Halon se iz kabine aviona ispuštao po sletanju tako da je štetne efekte halon najviše pricinjavao na agresorskim aerodromima kada bi sletao posle obavljenog zadatka.

 9. #9
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  NATO skriva istinu

  Jugoslavija je te fatalne 1999. godine bila poligon za isprobavanje municije sa osiromašenim uranijumom što je, pored dioksinog rata, bio jedan od ciljeva bombarderske akcije protiv Vojske Jugoslavije zacrtanih još avgusta 1998. godine. Trebalo je utvrditi kakvu prodornu moc osiromašeni uranijum ima pri prakticnim ratnim operacijama, kakav mu je efekat na živu silu i prirodnu okolinu i da li se na taj nacin SAD mogu osloboditi hiljada tona osiromašenog uranijuma kao otpada koji nemaju gde da bezbedno lageruju.

  Ista akcija sa pogubnim posledicama ponovljena je intervencijom Koalicionih snaga u Iraku, na koji je baceno više hiljada tona uranijumske municije i zbog cega je intenzitet zracenja na gotovo celom prostoru iracke države 1.000 puta veci od normalnog. Program Ujedinjenih nacija za životnu okolinu (UNEP) utvrdio je pet vrucih prioriteta u ekološkom pogledu u industrijskim zonama oko Bagdada i Faludže, gde je prosuto na hiljade tona toksicnih materijala a koje treba ukloniti na bezbedno mesto.

  Medutim, ponuda UNEP - a, nije naišla na odobravanje Amerikanaca i Britanaca koji ne nameravaju da u dogledno vreme izvrše dekontaminaciju zagadenog terena, pravdajuci to nedostatkom pravnih medunarodnih normi i dokumenata po kojima bi oni bili obavezni da izvrše uklanjanje svog kontaminiranog zemljišta. Ovo se uklapa u ukupno ponašanje Amerike i Britanije kada su Irak i SCG (Jugoslavija) u pitanju, jer po svaku cenu sprecavaju nezavisne procene o ozracenosti i posrednoj zagadenosti životne sredine izazvane upotrebom osiromašenog uranijuma i drugih ubojnih sredstava.

  Vodstvo Pentagona je cak zabranilo prikazivanje filma o štetnom uticaju osiromašenog uranijuma na americke vojnike koji su boravili u Iraku, a koji su za prikazivanje pripremili americki lekari. Medutim, prema podacima antiratne americke nevladine organizacije "PEACE NO - NUKES" egzaktno je utvrdeno da postoji opasnost po coveka i ostali živi svet od upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom.

  Prema sve obimnijim i validnijim podacima o delovanju osiromašenog uranijuma (OU), kojima se bavi svetska strucna javnost, postalo je izvesno da su u SAD cak 697.000 vojnika, koji su ucestvovali u akciji "Pustinjska oluja" u Persijskom zalivu, zaradili uranijumsku bolest. Na inicijativu Hilari Klinton, uradena su ispitivanja zdravstvenog stanja veterana iz Zalivskog rata i od 27 kontrola u 24 slucajeva pronadeni su tragovi uranijuma u organizmu, a kod 60 odsto njihovih potomaka pronadene su deformisane celije. Svi izneti podaci, kao i prognoze o humanitarnim i ekološkim posledicama, opravdane su jer zbog posledica upotrebe municije sa OU pate svi narodi u zemljama gde je ovo oružje bilo korišceno, ali i oni koji su ga upotrebljavali.

  Ali, tragicne posledice zadesile su i one koje su agresori podržavali sprovodeci ratne operacije, kao na primer Albanci. Albanci sa Kosmeta su sa oduševljenjem podržali sve akcieje NATO snaga 1999, ali su i dobili problem zbog kog ce za 20 godina biti prava retkost da neko sa ugroženih podrucja Kosmeta umre prirodnom smrcu. Prema zvanicnim podacima NATO alijanse iz 2000. godine, OU se našao na svim mestima po kojima su delovali avioni tipa "A 10". Najviše misija avioni "A 10" obavili su zapadno od puta Pec - Đakovica - Prizren, u okolini Kline, kao i na prostoru oko Prizrena i severno od linije koja spaja Suvu Reku sa Uroševcem.

 10. #10
  Avatar von Dinarski-Vuk

  Registriert seit
  20.06.2006
  Beiträge
  12.507
  Kerozin kao zagadivac


  Još niko nije sproveo opsežna istraživanja o sagorevanju kerozina i njegovom uticaju na životnu okolinu. Poznato je da na nekim od svetskih aerodroma imamo svakih tridesetak sekundi jedno sletanje ili uzletanje i interesantno bi bilo utvrditi da li se u okolini tih aerodroma javljaju neke ekološke posledice. Tokom 78 dana bombardovanja avioni NATO alijanse poleteli su 36.219 puta i uz 200 helikopterskih preletanja potrošili su zajedno 367 miliona litara kerozina.

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. 11 godina od prekida bombardovanja
  Von GodAdmin im Forum B92
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 10.06.2010, 02:30
 2. Godišnjica NATO bombardovanja
  Von GodAdmin im Forum B92
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 24.03.2010, 03:00
 3. Desetogodišnjica bombardovanja SRJ
  Von GodAdmin im Forum B92
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 24.03.2009, 17:30
 4. Desetogodišnjica bombardovanja SRJ
  Von GodAdmin im Forum B92
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 24.03.2009, 03:00
 5. Antworten: 29
  Letzter Beitrag: 25.03.2005, 16:39