Посао
Посао припадника БИА је специфичан, занимљив, креативан и необичан, али истовремено одговоран, напоран и захтеван. Основни принципи на којима се заснива рад припадника БИА су следећи:

законитост
тајност
ефикасност
индивидуална одговорност
поштовање људских права.
Сва лица која желе да се запосле у БИА, било да је у питању оперативни рад, рад у делатностима Агенције који су у функцији оперативе или рад на административно-техничким пословима, морају да прођу проверу поузданости, преданости, личних способности и квалитета.

Ако поседујете ентузијазам за рад у Агенцији, имате одговарајућу стручну спрему, говорите један од страних језика и познајете рад на рачунару, погледајте огласe I и II .

Молимо Вас да приликом достављања пријаве обавезно пошаљете следеће податке:
презиме, име, име родитеља, матични број, завршен факултет или школу, просечну оцену, адресу, контакт телефон.


http://www.bia.sr.gov.yu/Ser/posao.html