19. ožujka - Predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) Ivica Babić napustio je sastanak u Ministarstvu zdravstva koji je s četiri sindikata potpisnika granskog kolektivnog ugovora za zdravstvo sazvao ministar Neven Ljubičić. Ostali sudionici sastanka složili su se da se pristupi sklapanju dodatka granskog kolektivnog ugovora.