Podgorica, 17. marta - Crnogorski premijer Milo Đukanović ponovio je večeras da će referendum o državno-pravnom statusu Crne Gore biti održan početkom februara 2006. godine. Uslovi za održavanje referenduma stiču se početkom februara 2006. godine i sada samo od nas zavisi koji će to precizno datum biti, rekao je premijer Đukanović, u večerašnjem intervjuu Televiziji Crne Gore.