BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 67 von 145 ErsteErste ... 175763646566676869707177117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 661 bis 670 von 1441

Shkup/Skopje Demonstrationen

Erstellt von Yashar, 05.07.2014, 01:32 Uhr · 1.440 Antworten · 46.296 Aufrufe

 1. #661
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Albokings24 Beitrag anzeigen
  Ich sehe und lese hier absolut nichts von Beweisen !!!
  Hatte ich gesagt, hier haste Beweise?

  Nö. Das kommt noch, es macht viel mehr Spaß wenn ihr 20 Seiten lang wie Deppen aussieht als nur auf einer.

  Pozdrav

 2. #662
  Avatar von Metho

  Registriert seit
  01.08.2013
  Beiträge
  6.228
  Fangt mal an eure Sacen zu übersetzten...sowohl die albanischen als auch die mazedonischen.

 3. #663
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Yashar Beitrag anzeigen
  Bitte mich doch um Übersetzung, dann mache ich das auch gerne.  Genau, sonst noch irgendwelche Fantasien?

  Und noch was. Hör endlich auf alle Albaner unter einen Teppich zu kehren.

  Solches Verhalten ist nämlich auch mit ein Grund für die Ethnischen Konflikte, die im Land immer wieder aufflammen.
  Das ist keine Phantasie. Der Bildungseffekt ist wesentlich höher wenn du etwas selbst versucht als das du es fertig nimmst.


  Pozdrav

  - - - Aktualisiert - - -

  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Analytiker sprechen von radikaler islamischer Motivation bei den Protesten


  Аналитичари: Радикални исламистички елементи стојат зад протестите

  07.07.2014 | 13:21  Радикални исламски елементи, а не Албанците во целина стојат зад протестите за случајот „Монструм“, сметаат аналитичарите. Држењето на страна на албанските партии во македонската политичка сцена е само еден доказ за тоа.Дополнителна потврда доаѓа од пишувањето на албанските медиуми од регионот кои потенцираат дека на протестите се забележува голем број на исламистички знамиња, пораки, пароли и извици.


  Аналитичарот Александар Дамовски вели дека за време на протестите видовме разни знамиња кои главно се верски, симболи кои ги гледаме на Блискиот Исток. Сето тоа, според него, отвора едно сосема друго прашање, една друга вистинска причина за овие протести.
  -Има верски елементи, чудни верски елементи во сите овие протести кои отвораат една сосема друга дименизја од она што е официјално кажано, незадоволство од пресудата. Во сите овие случувања овие денови ја забораваме што се случило, дека се убиени пет луѓе, извршено е едно грозоморно убиство и на некој начин овие протести се во одбрана на еден таков грозен чин. На пример на првите протести што беа против овој процес зборувам за протестот веднаш по апсењето, па потоа по презентирањето на обвинението, таму навистина беа роднини и некои пријатели на обвинетите и тие демонстрираа незадоволство.Меѓутоа од петокот наваму ние не ги гледаме тие роднини и пријатели, гледаме другии лица кои се однесуваат сосема поинаку од она што е прокламирано, од она што се бара како оправдување за ваквите протести. Повикот што беше објавен по социјалните мрежи беше со голема Албанија. За време на протестите видовме разни знамиња кои главно се верски, симболи кои ги гледаме на Блискиот Исток. Сето тоа отвора едно сосема друго прашање, една друга вистинска причина за овие протести, вели аналитичарот Александар Дамовски за Курир.

  Голем дел од познавачите на оваа тематика се децидни дека сценаријата за протести се поттикнати од радикални исламистички групи. Ова го поткрепуваат и поради фактот што лидерите на двете најголеми албански партии во Македонија, Али Ахмети и Мендух Тачи се дистанцираат од протестите, свесни дека ваквото однесување им носи штета на самите Албанци во државата, но и негативни поени во очите на меѓународната јавност.
  Истото го забележуваат и албанските медиуми од Балканот, кои потенцираат дека самиот начин на искажување незадоволство ги пренасочува албанските проблеми.
  - Проблемите на Албанците во Македонија се од етнички и политички карактер и нема простор за верските проблеми.Самиот начин на искажување незадоволство со верски извикувања и верски знамиња, создава збунетост (конфузија) и ги пренасочува албанските проблеми, изјавил висок официјален претставник на Владата во Тирана за приштински „Експрес“. Весникот исто така прашува дали во Скопје протестираа Арапи или Албанци и наведува дека преку социјалните мрежи мнозинството Албанци искажуваат критики за формата и „злоупотребата на протестот од страна на некои елементи и лица со верска позадина“.
  Аналитичарите кои ги консултираше Курир сметаат дека тоа што протестите тргнуваат од џамија по петочната молитва е факт кој не треба да се занемари.
  - Протестите кои овие денови релативно масовно се одржуваат не се случајни, тие се разултат на одредени состојби во земјата кои пополека ама сигурно се создаваат а целта е едноставна и позната. Да не забораваме дека тие тргнуваат од џамија, а тоа многу кажува, бидејќи познато е што се случува во нашите џамии од кои неколку, ако не се лажам, се одметнати од ИВЗ. Сите овие настани мораат да се гледаат и од аспект на блокадата, уцената и ултиматумот кој им е поставен од Брисел и тие, на свој начин треба да бидат главен додатен притисок на земјата да го прифати неприфатливото, рече во изјава за Курир, поранешниот амбасадор и актуелен политички аналитичар, Ристо Никовски.
  извор:Курир


  Analysts: Radical Islamist elements behind protests

  JULY 7, 2014BY KRISTINAIN MACEDONIACOMMENTS

  Radical Islamic elements, not Albanians in general, are behind the protests in the case “Monster”, according to analysts. The distance of Albanian parties in Macedonia’s political scene is just proof of it. Additional confirmation comes from writing of the Albanian media in the region that highlight that at the protests have been noticed number of Islamist banners, emails, banners and cheers.

  Analyst Aleksandar Damovski says that during the protest saw various flags that mainly represent religious symbols that we see in the Middle East. All this, according to him, opens whole other matter, other real reason for these protests.
  -There are religious elements, odd religious element in these protests, which open entirely different dimension than what is officially said the dissatisfaction with the verdict. In all these developments these days, we forget what happened, that were killed five people, it was committed heinous murder, and in a way, these protests are in defense of such horrible act. For example, at the first protest against this process I mean the protest immediately after the arrest, and then the presentation of the indictment, there were indeed some relatives and friends of the accused and they demonstrated dissatisfaction. However, after Friday onwards we do not see their relatives and friends, we see other people who behave quite differently from what is proclaimed, what is required to justify such protests. The call was published on social networks was with Greater Albania. During the protests, we have seen various flags, mainly religious symbols we see in the Middle East. It opens up a whole other matter, other real reason for these protests, says analyst Aleksandar Damovski for Kurir.

  Many of the experts in this subject are precise that the radical Islamist groups prompt scenarios for protests. This is supported by the fact that the leaders of the two main Albanian parties in Macedonia, Ali Ahmeti and Thachi distance themselves from the protest, aware that such behavior brings harm to Albanian in the state and negative points in the eyes of the international community.
  The same was noticed by the Albanian media in the Balkans, which emphasize that the way of expressing dissatisfaction is redirecting Albanian problems.
  - The problems of Albanians in Macedonia are of ethnic and political character and there is no space for religious problems. The way of expressing dissatisfaction with the religious shouts and religious flags, creates confusion (confusion) and means redirecting Albanian problems, said senior government official in Tirana for the Prishtina newspaper “Express”. The newspaper also asked whether in Skopje protested Arabs or Albanians as Albanian majority through social networks are voicing criticism on the form and “misuse of protest by some elements and people with religious background.”
  Analysts who Kurir consulted believe that protests, which started in the mosque after Friday prayers, are fact that should not be neglected.
  - Protests that these days are relatively massive place are not random, they are result of conditions in the country, which slowly but surely are created and the goal is simple and clear. Let us not forget that they depart from the mosque, and it says a lot, since it is known what is happening in our mosques, some of which, if I’m not mistaken, are renegade of the IRC. All these events must be seen in terms of the blockade, blackmail and ultimatum, which is set by Brussels and they, in away should create additional, major pressure on the country to accept the unacceptable, it is said in the statement for Kurir by the former ambassador and current political analyst Risto Nikovski.

  Damovski however, considered that is possible radical Islamic groups from Macedonia to mobilize believers misusing the case “Monster”.
  -It is possible these radical structures, which are confirmed that in certain mosques in Macedonia and Skopje are involved. Ultimately, the symbolic protests depart after Friday prayers in mosques is really bad in terms of the root of the problems. The root is distrust of the judiciary, but expressed in a completely different way, and with stones and breaking and shouts against state, says Damovski.
  That such tensions can achieve the goal of radical Islam and can causing discord, bring greater attention from the revolting murder, says analyst Nikovski according whom the events of this kind are being abused by extremists. He points out that we should not forget that after the events in Iraq, it is sharply expected revival of all these extremist groups, and it is undisputed that the Balkans is one of those centers.


 4. #664
  Yashar
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Das ist keine Phantasie. Der Bildungseffekt ist wesentlich höher wenn du etwas selbst versucht als das du es fertig nimmst.


  Pozdrav
  Klar ist der Bildungseffekt höher aber ich mache mir sicher nicht die Mühe, dass ganze erstmal zu entziffern und es dann noch halbwegs verständlich zu übersetzen.


  Also, zitier was und ich übersetze es dir gerne. Könnte einfach ne Weile dauern bin eigentlich bei der Arbeit! xD

 5. #665
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Yashar Beitrag anzeigen
  Klar ist der Bildungseffekt höher aber ich mache mir sicher nicht die Mühe, dass ganze erstmal zu entziffern und es dann noch halbwegs verständlich zu übersetzen.


  Also, zitier was und ich übersetze es dir gerne. Könnte einfach ne Weile dauern bin eigentlich bei der Arbeit! xD

  Und ich auf meiner Yacht in der Ägäis.


  Pozdrav

 6. #666
  Yashar
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Und ich auf meiner Yacht in der Ägäis.


  Pozdrav
  Auf was willst du hinaus? Willst du sagen, dass ich keine Arbeit habe?

 7. #667
  Avatar von Albokings24

  Registriert seit
  08.05.2012
  Beiträge
  6.583
  Absolut Lächerlich !!!

 8. #668
  Avatar von Taudan

  Registriert seit
  17.06.2011
  Beiträge
  3.211
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Das ist keine Phantasie. Der Bildungseffekt ist wesentlich höher wenn du etwas selbst versucht als das du es fertig nimmst.


  Pozdrav

  - - - Aktualisiert - - -

  Analysts: Radical Islamist elements behind protests

  JULY 7, 2014BY KRISTINAIN MACEDONIACOMMENTS

  Radical Islamic elements, not Albanians in general, are behind the protests in the case “Monster”, according to analysts. The distance of Albanian parties in Macedonia’s political scene is just proof of it. Additional confirmation comes from writing of the Albanian media in the region that highlight that at the protests have been noticed number of Islamist banners, emails, banners and cheers.

  Analyst Aleksandar Damovski says that during the protest saw various flags that mainly represent religious symbols that we see in the Middle East. All this, according to him, opens whole other matter, other real reason for these protests.
  -There are religious elements, odd religious element in these protests, which open entirely different dimension than what is officially said the dissatisfaction with the verdict. In all these developments these days, we forget what happened, that were killed five people, it was committed heinous murder, and in a way, these protests are in defense of such horrible act. For example, at the first protest against this process I mean the protest immediately after the arrest, and then the presentation of the indictment, there were indeed some relatives and friends of the accused and they demonstrated dissatisfaction. However, after Friday onwards we do not see their relatives and friends, we see other people who behave quite differently from what is proclaimed, what is required to justify such protests. The call was published on social networks was with Greater Albania. During the protests, we have seen various flags, mainly religious symbols we see in the Middle East. It opens up a whole other matter, other real reason for these protests, says analyst Aleksandar Damovski for Kurir.

  Many of the experts in this subject are precise that the radical Islamist groups prompt scenarios for protests. This is supported by the fact that the leaders of the two main Albanian parties in Macedonia, Ali Ahmeti and Thachi distance themselves from the protest, aware that such behavior brings harm to Albanian in the state and negative points in the eyes of the international community.
  The same was noticed by the Albanian media in the Balkans, which emphasize that the way of expressing dissatisfaction is redirecting Albanian problems.
  - The problems of Albanians in Macedonia are of ethnic and political character and there is no space for religious problems. The way of expressing dissatisfaction with the religious shouts and religious flags, creates confusion (confusion) and means redirecting Albanian problems, said senior government official in Tirana for the Prishtina newspaper “Express”. The newspaper also asked whether in Skopje protested Arabs or Albanians as Albanian majority through social networks are voicing criticism on the form and “misuse of protest by some elements and people with religious background.”
  Analysts who Kurir consulted believe that protests, which started in the mosque after Friday prayers, are fact that should not be neglected.
  - Protests that these days are relatively massive place are not random, they are result of conditions in the country, which slowly but surely are created and the goal is simple and clear. Let us not forget that they depart from the mosque, and it says a lot, since it is known what is happening in our mosques, some of which, if I’m not mistaken, are renegade of the IRC. All these events must be seen in terms of the blockade, blackmail and ultimatum, which is set by Brussels and they, in away should create additional, major pressure on the country to accept the unacceptable, it is said in the statement for Kurir by the former ambassador and current political analyst Risto Nikovski.

  Damovski however, considered that is possible radical Islamic groups from Macedonia to mobilize believers misusing the case “Monster”.
  -It is possible these radical structures, which are confirmed that in certain mosques in Macedonia and Skopje are involved. Ultimately, the symbolic protests depart after Friday prayers in mosques is really bad in terms of the root of the problems. The root is distrust of the judiciary, but expressed in a completely different way, and with stones and breaking and shouts against state, says Damovski.
  That such tensions can achieve the goal of radical Islam and can causing discord, bring greater attention from the revolting murder, says analyst Nikovski according whom the events of this kind are being abused by extremists. He points out that we should not forget that after the events in Iraq, it is sharply expected revival of all these extremist groups, and it is undisputed that the Balkans is one of those centers.

  Mazedonische Analytiker

  - - - Aktualisiert - - -

  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Hatte ich gesagt, hier haste Beweise?

  Nö. Das kommt noch, es macht viel mehr Spaß wenn ihr 20 Seiten lang wie Deppen aussieht als nur auf einer.

  Pozdrav
  Eher siehst du wie ein Depp aus.

 9. #669
  Yashar
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Hatte ich gesagt, hier haste Beweise?

  Nö. Das kommt noch, es macht viel mehr Spaß wenn ihr 20 Seiten lang wie Deppen aussieht als nur auf einer.

  Pozdrav
  Naja. Hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab.

  Du siehst die meisten hier als Deppen.

  Die meisten hier sehen dich als Depp.

  Und mir tust du nur leid, weil die Scheisse in deinem Kopf dir schon zu den Ohren rausläuft.

 10. #670
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Yashar Beitrag anzeigen
  Naja. Hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab.

  Du siehst die meisten hier als Deppen.

  Die meisten hier sehen dich als Depp.

  Und mir tust du nur leid, weil die Scheisse in deinem Kopf dir schon zu den Ohren rausläuft.

  Was ihr oder du denkst ist Schnuppe da nur einer hier die Leine führt mein Sohn.

  Pozdrav

Ähnliche Themen

 1. Скопје | Skopje | Shkup
  Von _Hajduk_ im Forum Balkan-Städte
  Antworten: 1447
  Letzter Beitrag: 26.02.2018, 10:53
 2. Geschichtsfälschung durch Shkup/Skopje 2014
  Von VoxPopuli im Forum Politik
  Antworten: 90
  Letzter Beitrag: 18.09.2013, 14:45
 3. Shkup/Skopje 15 albanische Schüler angegriffen!
  Von donnie_yen im Forum Politik
  Antworten: 456
  Letzter Beitrag: 14.03.2012, 22:07
 4. Skopje, Demonstrationen gegen Griechenland
  Von MIC SOKOLI im Forum Politik
  Antworten: 8
  Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:05
 5. fyrom will keine skenderbej-statue in shkup/skopje!
  Von MIC SOKOLI im Forum Politik
  Antworten: 56
  Letzter Beitrag: 29.11.2006, 23:11