Milošević: UNMIK sa 40.000 ljudi nije sprečio ubijanje Srba
17:11 HAG , 22. marta (Tanjug) - Bivši predsednik SRJ i Srbije Slobodan Milošević izjavio je danas, prilikom dodatnog ispitivanja svedoka odbrane Radomira Gojovića, da smo mi sa 10.000 policajaca do juna 1999. držali vlast na Kosovu, a UNMIK sa 40.000 vojnika posle toga nije sprečio ubijanje Srba i progon gotovo celokupnog nealbanskog stanovništva iz pokrajine.
Gojović, načelnik Pravne uprave Štaba vrhovne komande Vojske Jugoslavije (VJ) u vreme koje pokriva optužnica, naveo je pred sudijama Pretresnog veća Haškog tribunala da je "pod vlašću UNMIK-a" ubijeno preko 1.000 Srba, da je više od 150 crkava, manastira i drugih kulturno-istorijskih spomenika srušeno, a 70.000 srpskih kuća na Kosovu spaljeno i uništeno.