18. marta (Tanjug)
- Mirko Kljajić iz Karlovca dobio je spor protiv Hrvatske na Sudu za ljudska prava u Strazburu koji je pokrenuo jer se žalio na kršenje prava na pristup hrvatskim sudovima.
Kako piše riječki "Novi list", Kljajić sedam i po godina nije mogao da reši svoj slučaj, a tražio je naknadu štete jer mu je nepoznati počinilac 1991. digao u vazduh poslovni prostor. Evropski sud je jednoglasno zaključio da je prekršen član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i da je država dužna da mu isplati 4.000 hiljade evra.