BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 12 von 28 ErsteErste ... 2891011121314151622 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 271

Thread für Serben und Kroaten

Erstellt von Krajisnik, 15.04.2005, 16:51 Uhr · 270 Antworten · 6.538 Aufrufe

 1. #111
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  DR TRAJKOVIĆ: TROJKE ROĐENE U PRIŠTINI NISU 'SRPSKE BEBE'
  27.4.2005 15:44 , KOSOVSKA MITROVICA (Tanjug) - Direktorka Doma zdravlja u Gračanici dr Rada Trajković izjavila je danas Tanjugu da je netačna i tendenciozna visoko plasirana vest u domaćoj i svetskoj javnosti da su u prištinskoj bolnici rođene trojke srpske nacionalnosti.

 2. #112
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  U CRNOJ GORI DANAS NIJE PRAZNIK, NERADNO OD PETKA DO SREDE
  27.4.2005 14:17 , PODGORICA (Tanjug) - U Crnoj Gori današnji dan, za razliku od Srbije, koja još zvanično obeležava Dan državnosti SRJ, ni na koji način nije obeležen kao državni praznik.

 3. #113
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  "Samuraju" 11 godina
  Krivični sud u Beču osudio je na 11 godina Željka R. (22), poreklom iz bivše Jugoslavije, zbog pokušaja ubistva samurajskim mačem. Tokom suđenja je dokazano da je Željko 6.oktobra prošle godine u 12. bečkom okrugu u toku tuče izvadio samurajski mač iz svog automobila i njime teško povredio svog oca i još jednu osobu.

 4. #114
  Avatar von lupo-de-mare

  Registriert seit
  14.07.2004
  Beiträge
  11.988
  INSTITUT ZA POLITICKE STUDIJE (BEOGRAD)
  ROKFORD INSTITUT (ILINOJ, SAD)
  POZIVAJU VAS NA MEDJUNARODNU KONFERENCIJU

  B A L K A N : S L A B A K A R I K A
  U R A T U P R O T I V T E R O R I Z M A

  Sala Beogradska panorama, hotel Palace, Beograd
  Sreda 4. maj 2005, 10:00-17:45

  Pritisci za ubrzanim iznalazenjem konacnog statusa Kosova i Metohije i
  postupci Pedija Asdauna u BiH dodatno potvrdjuju da tzv. medjunarodna
  zajednica priprema teren za nezavisnost juzne srpske pokrajine, dok ce
  predstojeca deseta godisnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma oznaciti
  pokusaj temeljite revizije njegovih bitnih odredbi u cilju dalje
  centralizacije vlasti u Sarajevu i de fakto likvidacije Republike Srpske.

  Ako budu sprovedene u delo, namere Medjunarodne krizne grupe, Holbruka,
  Abramovica i ostalih donele bi islamistima u BiH i na Kosovu pobede koje
  nikada nisu mogli da ostvare na ratistu, dok bi posledice bile katastrofalne
  kako za Srbe tako i za rat protiv terorizma zapadnog sveta.

  Krajnje je vreme da se pitanja Balkana stave u kontekst RATA PROTIV
  ISLAMSKOG TERORIZMA, da se autoritativno ukaze da bi nezavisno Kosovo i
  gasenje entiteta u BiH ostvarili ciljeve onih krugova koji su Osami bin
  Ladenu dali drzavljanstvo BiH i koji su muxahedinima stvorili uporiste u
  srcu Evrope. Treba upozoriti svetsku javnost, a pre svega merodavne
  politicke i naucne krugove, da bi likvidacija RS i nezavisno Kosovo
  predstavljali zabijanje noza u ledja antiteroristickoj strategiji
  predsednika Busa. Samo tako moguce je da se problem Balkana predstavi na
  nacin koji se tice bitnih interesa zapadnog sveta.

  U tom cilju Institut za politicke studije i Rokford Institut organizuju ovu
  konferenciju. Odrzavanjem ovog znacajnog skupa omogucice da se u ovoj godini
  prelomnih odluka za podrucje bivse Jugoslavije cuje glas trezvenih
  analiticara na obe strane Atlantika, u zajednickom interesu i Evropljana i
  Amerikanaca.

  P R O G R A M

  10:00 OTVARANJE SKUPA
  Pozdravna rec Zivojin Djuric
  Direktor Instituta za politihke studije, Beograd

  Uvodna rec predsedavajucih konferencije:
  - Dragan Simeunovic
  Direktor Centra za istrazivanje bezbednosti i terorizma, IPS, Beograd
  - Srdja Trifkovic
  Direktor Centra za mepunarodne studije (CfIA), Rockford Institute

  10:15 PANEL I: POSLEDICE KONTINUITETA POLITIKE PREMA BALKANU

  Zapadna izdaja balkanskih hriscana od 1453. do danas
  Thomas Fleming, Rockford Institute

  Nerazumevanje Islama kao konstanta evropske politike na Balkanu
  Slavenko Terzic, Istorijski institut SANU, Beograd

  Spoljne i domace slabosti rata protiv terorizma: pouke iz Kanade
  James Bissett, bivsi kanadski ambasador u Beogradu

  11:15-11:45 DISKUSIJA

  11:45 _ 12:00 PAUZA

  12:00 PANEL II: PROBLEMI RAZUMEVANJA I ODREDJENJA

  Problem savremenog odrepenja terorizma i Balkan
  Dragan Simeunovic

  Razumeti nerazumljivo: SAD na Balkanu, 1991-2005
  James Jatras, politicki analitihar (Washingotn DC)

  Razumeti nerazumljivo: EU na Balkanu, 1991-2005
  Juergen Elsaesser, urednik Junge Welt (SRN)

  13:00-13:30 DISKUSIJA

  13:30 - 14:30 RUCAK

  14:30 PANEL III: GLOBALNI KONTEKST RATA PROTIV TERORIZMA

  Rat protiv terorizma: koncept, praksa, slabosti
  Srdja Trifkovic

  Dzihad u Americi:
  Uzroci i simptomi odbrambene slabosti postmodernog Zapada
  Scott Richert, urednik mesecnika _Chronicles_

  Globalna bezbednost i terorizam
  Andreja Savic, profesor Policijske akademije, Beograd

  15:30-16:00 DISKUSIJA

  16:00-16:15 PAUZA

  16:15 PANEL IV: BALKAN KAO UPORISTE TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

  Ideoloske osnove Al Kaide na podrucju Istocne Evrope
  Miroljub Jevtic, profesor FPN, Beograd

  Odnos terorizma i organizovanog kriminala na Balkanu
  Ljubisa Milovanovic, nacelnik u MIP-u, Beograd

  Islamski terorizam na jugoistoku Evrope
  Zoran Petrovic _ Pirocanac
  Rukovodilac centra _Jugoistok_, IPS, Beograd

  17:15-17:45 DISKUSIJA

  17:45 REZIME I ZATVARANJE SKUPA
  Trifkovic, Simeunovic

  Prevod obezbedjen.
  Za sve informacije obratite se organizatorima:
  Zivojin Djuric ipsbgd@sbb.co.yu
  Srdja Trifkovic: trifkovic@rockfordinstitute.org

  ***********************

  Novi Sad
  MATICA SRPSKA
  U SARADWI SA ROKFORD INSTITUTOM IZ ILINOJA, SAD
  POZIVA VAS NA JAVNU TRIBINU
  ISLAM, ZAPAD I SRBI - NOVI IZAZOVI OPSTANKA U SUDARU CIVILIZACIJA
  U CETVRTAK, 5. MAJA 2005, SA POCETKOM U 17:00

  S
  impozijum Islam, Zapad i Srbi - izazov opstanka u sudaru civilizacija,
  odr`an u Matici septembra 2003, imao je za ciq analizu najve}eg istorijskog
  izazova sa kojim se i zapadna civilizacija i na{ narod suo~avaju na po~etku
  novog veka.
  Posle godinu i po dana svi bitni elementi tog izazova prisutni su u jo{
  o{trijoj formi. U suo~avawu sa wime neopravdan je poku{aj arbitrarnog
  povla~ewa granice izme|u nau~ne misli i politi~ke analitike, jer pitawa koja
  se na nivou svakodnevnice manifestuju kao politi~ka - bilo da je re~ o ratu
  protv terorizma predsednika Bu{a ili o budu}em statusu Kosova i Metohije -
  su{tinski jesu civilizacijska, kulturna i eti~ka pitawa. Svesni te ~iwenice,
  na{i gosti }e pru`iti svoje vi|ewe jednog od kqu~nih problema dana{wice ne u
  kontekstu dnevne politike ve} kroz prizmu dugoro~nih politi~kih, ekonomskih,
  kulturnih i demografskih trendova.
  U^ESNICI:
  XEJMS BISET (James Bissett), biv{i kanadski ambasador u Jugoslaviji
  (1990-92) i direktor kanadske imigracione slu`be, predsednik Fondacije lorda
  Bajrona za balkanske studije, vode}i kanadski stru~wak za jugoisto~nu
  Evropu.

  DR TOMAS FLEMING (Thomas Fleming), urednik ameri~kog mese~nog ~asopisa
  Chronicles, autor niza kwiga ukq. studiju Crna Gora, raspolu}ena zemqa
  (Montenegro, the Divided Land), priznat ameri~ki autoritet za srpsku
  istoriju i politiku.

  JIRGEN ELZASER (Juergen Elsaesser) urednik nema~kog dnevnika Junge Welt-a,
  autor niza kwiga o jugoslovenskoj krizi, ukqu~uju}i studiju Ratni zlo~ini -
  la`i i `rtve NATO-a u kosovskom sukobu i tek iza{li Xihad na Balkanu.

  XEJMS XATRAS (James Jatras), va{ingtonski spoqnopolti~ki analiti~ar, biv{i
  diplomata, dugogodi{wi stru~ni savetnik Republikanskog politi~kog komiteta
  ameri~kog Senata, autor vi{e studija o Balkanu za zakonodavna tela ameri~ke
  vlade.

  DR SR\A TRIFKOVI], spoqnopoliti~ki urednik mese~nika Chronicles, direktor
  Centra za me|unarodne studije Rokford Instituta, autor bestseler-istorije
  Islama Prorokov ma~ (The Sword of the Prophet), redovni saradnik niza
  ameri~kih listova.

 5. #115
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  NACIONALNI SAVET DOSTAVIO DOKUMENTACIJU O 'VUKOVARSKOJ TROJCI'
  UNUTR. POLITIKA - Četvrtak, April 28, 2005 05:16 RTS

  Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom dostavio je danas sve odgovore o slučaju 'vukovarska trojka' koje je tražilo vanraspravno veće tog Suda. Tribunal bi do kraja meseca, a najdalje početkom juna, trebalo da odluči da li će taj predmet biti ustupljen pravosuđu Srbije i Crne Gore ili Hrvatske.

  Predsednik Nacionalnog saveta Rasim Ljajić rekao je da veruje da postoje veće šanse da proces bude ustupljen SCG nego Hrvatskoj zbog pravnih, ali i političkih razloga. Kao pravne razloge Ljajić je naveo da se protiv optuženih za zločin u Ovčari već vodi postupak pred posednim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu. Kao političku argumentaciju Ljajić kaže da smo poslednjih šest meseci postigli značajan napredak u saradnji s Tribunalom. Rezultat toga jeste i dobijanje pozitivne ocene Studije o izvodljivosti, izjavio je Ljajić za našu televiziju.

 6. #116
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  NACIONALNI SAVET DOSTAVIO DOKUMENTACIJU O 'VUKOVARSKOJ TROJCI'
  UNUTR. POLITIKA - Četvrtak, April 28, 2005 05:16 RTS

  Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom dostavio je danas sve odgovore o slučaju 'vukovarska trojka' koje je tražilo vanraspravno veće tog Suda. Tribunal bi do kraja meseca, a najdalje početkom juna, trebalo da odluči da li će taj predmet biti ustupljen pravosuđu Srbije i Crne Gore ili Hrvatske.

  Predsednik Nacionalnog saveta Rasim Ljajić rekao je da veruje da postoje veće šanse da proces bude ustupljen SCG nego Hrvatskoj zbog pravnih, ali i političkih razloga. Kao pravne razloge Ljajić je naveo da se protiv optuženih za zločin u Ovčari već vodi postupak pred posednim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu. Kao političku argumentaciju Ljajić kaže da smo poslednjih šest meseci postigli značajan napredak u saradnji s Tribunalom. Rezultat toga jeste i dobijanje pozitivne ocene Studije o izvodljivosti, izjavio je Ljajić za našu televiziju.

 7. #117
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  FUDBAL-SCG - POLJSKA 2:1
  SPORT - FUDBAL - Sreda, April 27, 2005 21:23 RTS

  Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije iz Crne Gore [igrači do 19 godina] u sredu u Novom Sadu igraju protiv Poljske, utakmicu drugog kola drugog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. U drugom susretu, u sredu u Kuli igraju Irska i Albanija.

  U prvom kolu, koje je odigrano u ponedeljak, SCG je pobedila Albaniju sa 7:1, a Poljska je savladala Irsku sa 1:0. U poslednjem, trećem kolu, u petak igraće Albanija - Poljska i Irska - SCG.

  Finalni turnir EP igra se u julu u Severnoj Irskoj, a domaćinu će se pridružiti pobednici sedam grupa drugog kruga kvalifikacija.

 8. #118
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Stigle optužnice protiv Rebića, Marijačića, Margetića i Šešelja
  U Ured za suradnju s Haškim sudom stigle su optužnice za nepoštovanje suda protiv bivšeg šefa SIS-a Markice Rebića, novinara Ivice Marijačića te protiv Domagoja Margetića i Stjepana Šešelja, urednika i izdavača zadarskog lista Hrvatsko slovo.

 9. #119
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  JUČE NA CETINjU
  Sestrić ubio ujaka
  Marko A. Mašanović (23), zbog kako se pretpostavlja ranijih sukoba, juče je ispalio više hitaca u ujaka Mirka Z. Uskokovića (31) od kojih ga je jedan pogodio u glavu, a drugi u nogu. Uskoković je od zadobijenih povreda preminuo sinoć u Kliničkom centru u Podgorici. Nakon pucnjave Marko Mašanović je pobjegao i policija intenzivno traga za njim

 10. #120
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  27.05.2005 - Поводом годишњице рођења Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића, чланови Отаџбинске управе Равногорског покрета Српске данас су положили венац на споменик Дражи Михаиловићу у Брчком.

Ähnliche Themen

 1. Kroaten: Wir töten dein Kind,Serbe Thread:2
  Von SRB_boy im Forum Kriminalität und Militär
  Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 20.06.2012, 15:59
 2. Serben & kroaten
  Von Krešimir im Forum Religion und Soziales
  Antworten: 122
  Letzter Beitrag: 10.12.2009, 15:09
 3. Antworten: 108
  Letzter Beitrag: 01.06.2009, 23:56