BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 5 von 28 ErsteErste 12345678915 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 271

Thread für Serben und Kroaten

Erstellt von Krajisnik, 15.04.2005, 16:51 Uhr · 270 Antworten · 6.266 Aufrufe

 1. #41
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  20.04.2005. 15:58:04  Ha­ra­di­naj i
  40 ja­zbi­na
  D. DA­MJA­NO­VIĆ 19.04.2005, 19:18:45

  PRI­ŠTI­NA - Ot­kri­va­nje ma­sov­ne grob­ni­ce Sr­ba i dru­gih ne­al­ba­na­ca u jed­noj pe­ći­ni kod Kli­ne, sa­mo je du­go pri­kri­va­na taj­na. I ovo stra­ti­šte, po svoj pri­li­ci na­sta­lo je pre ra­ta, ka­da nje­go­vim sce­na­ri­sti­ma ni­je od­go­va­ra­lo da se to ot­kri­je. Preživeli Sr­bi iz Me­to­hi­je su još 1999. go­di­ne, po iz­go­nu sa Ko­sme­ta, tvr­di­li da po­sto­ji ma­sov­na grob­ni­ca Sr­ba na po­te­zu iz­me­đu Vo­luj­ka i Kli­ne, na ru­bu Dre­ni­ce i Me­to­hi­je. Sa­da je po­tvr­đe­no da je je­dan Al­ba­nac, još pre pet go­di­na, pri­ja­vio ovo stra­ti­šte, ali UN­MIK i osta­li me­đu­na­rod­ni is­tra­ži­te­lji ni­su re­a­go­va­li. U Kleč­ki je, još 1998. go­di­ne, ka­ko su ta­da sa­op­šti­li srp­ski iz­vo­ri, po­bi­je­no na de­se­ti­ne Sr­ba, ko­ji su po­tom spa­lje­ni u kre­ča­ni. To su sve de­talj­no, pred TV ka­me­ra­ma, opi­sa­li bra­ća Ma­zer­kaj, ko­ji su ka­sni­je pod pri­ti­skom me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce pu­šte­ni iz za­tvo­ra u Sr­bi­ji.
  Pre­ma pr­vim, još uvek oskud­nim sa­zna­nji­ma, ko­je sa­op­šta­va kan­ce­la­ri­ja UN­MIK-a za ne­sta­la li­ca, i pro­na­đe­ni le­še­vi u pe­ći­ni kod Kli­ne su, po sve­mu su­de­ći, kao i oni u Kleč­ki, iz Ora­ho­vač­kog re­gi­o­na, oda­kle su još pre ra­ta kid­na­po­va­ne či­ta­ve po­ro­di­ce. Po­je­di­ni me­di­ji su naj­pre ja­vi­li da je pro­na­đe­no pe­de­se­tak le­še­va, tač­ni­je osta­ta­ka te­la, a šef kan­ce­la­ri­je UN­MIK za ne­sta­le Ho­ze Pa­blo Baj­ra­bar, na­vo­di da fo­ren­zi­ča­ri i Ode­lje­nje UN za pra­vo­su­đe is­pi­tu­ju pe­ći­nu u ko­joj su pro­na­đe­ni osta­ci ljud­skih te­la.
  NAJ­MA­NJE 48
  SRP­SKA de­le­ga­ci­ja ju­če je po­se­ti­la ovo me­sto, po­zi­va­ju­ći se na pot­pi­sa­ni pro­to­kol sa UN­MIK. O sve­mu što su vi­de­li, da­nas će oba­ve­sti­ti jav­nost.
  Al­ban­ski iz­vo­ri, bli­ski ad­mi­ni­stra­ci­ji UN, ju­če su "No­vo­sti­ma" iz­ne­li pro­ce­nu da u pe­ći­ni ima naj­ma­nje 48 osta­ta­ka te­la. Sma­tra­ju da su to le­še­vi kid­na­po­va­nih ora­ho­vač­kih i Sr­ba u obli­žnjim se­li­ma Ra­ti­štu i Zo­či­štu. Sa­mo iz Ra­ti­šta, u jed­nom da­nu, kid­na­po­va­no je 14 Ko­sti­ća, o ko­ji­ma se do da­nas ni­šta ne zna.
  Sa­mo iz op­šti­ne Ora­ho­vac, po­sle do­la­ska mi­rov­nja­ka, al­ban­ski eks­tre­mi­sti i te­ro­ri­sti su u ju­nu od­ve­li gru­pu Sr­ba, me­đu ko­ji­ma: Sve­ti­sla­va Gr­ko­vi­ća, Gra­di­mi­ra Mar­ja­no­vi­ća, Bu­di­mi­ra Bu­li­na, LJu­bi­šu Gr­ko­vi­ća, Mi­li­cu Jef­tić, Mi­o­dra­ga Du­ki­ća, Si­ni­šu Ka­ži­ća, Pe­ka Pa­lje­vi­ća, Ti­ho­mi­ra Mir­ko­vi­ća i Isa­ka Adri­ja­nu, kid­na­po­va­nog sa­mo što mu je otac ra­dio u srp­skoj po­li­ci­ji.

  http://www.novosti.co.yu/vest.php?ve...rubrika=Dosije

 2. #42
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Dragan Čavić: "Izdvajanje Srebrenice iz ustavno-pravnog sastava RS je nezakonito" 20 Apr 2005 - 14:00

  --------------------------------------------------------------------------------

  • Majke Srebrenice


  Predsjednik RS Dragan Čavić rekao je danas da je zahtjev bošnjačkih pojedinaca i stranaka za izdvajanjem Srebrenice iz ustavno-pravnog sastava RS,...

  ...neustavan, nezakonit i da kao takav ne može proći u Vijeću ministara BiH.

  "Takva odluka ruši ustavni poredak i predstavlja pokušaj manipulacije i zloupotrebe svega onoga što se dešavalo, deset godina nakon događaja u Srebrenici", dodao je Čavić.

  Predsjednik RS smatra da je "nekome trebalo da dokaže svoje političko opredjeljenje i da svoj emotivni odnos prema Srebrenici manifestuje nekim stavom koji dolazi na Vijeće ministara BiH deset godina od potpisivanja Daytona.

  http://www.24sata.info/portal/pregled.php?ArtID=10385

 3. #43
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Ljubljana - Novo Mesto: Osam mrtvih u saobraćajnoj nesreći u Sloveniji 20 Apr 2005 - 08:42

  --------------------------------------------------------------------------------

  • Dio osoba izgorio u zapaljenim automobilima u lančanom sudaru / POP TV


  Osam osoba je poginulo a četiri su ozlijeđene u jednoj od najtežih prometnih nesreća u Sloveniji u zadnjih desetak godina do koje je došlo u utorak...

  ...nešto poslije 15 sati na cesti nedaleko mjesta Trebnje, na pravcu Ljubljana Novo Mesto.

  Kako su u utorak navečer za slovensku agenciju STA izjavili predstavnici policije, istraga o uzrocima nesreće još je u toku, a nije poznat niti identitet poginulih.

  Dio njih izgorio je u zapaljenim automobilima u lančanom sudaru do kojega je došlo nakon što su se na cesti, vozeći iz suprotnih pravaca, okrznuli kombi ljubljanske registracije i teretno vozilo za prijevoz osobnih automobila zagrebačkih registaracijskih tablica.

  Kako javljaju slovenski mediji, veći dio poginulih je iz mjesta Trebnje, a prema navodima policije vjerojatni je uzrok nesreće nepravilno preticanje.

  http://www.24sata.info/portal/pregled.php?ArtID=10363

 4. #44
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  VRHOVNI SUD POVEĆAO KAZNU VLADI ZELJKU

  Devet godina zatvora za 15 kilograma heroina

  Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvatio je dijelom žalbu Državnog odvjetništva i Vladi Zeljku (49) iz Mostara povećao zatvorsku kaznu s osam na devet godina. Tako je presuda, kojom je Zeljko proglašen krivim za posjedovanje i prijenos 15 kilograma heroina radi daljnje prodaje, postala pravomoćnom

  http://www.slobodnadalmacija.hr/20050420/index.asp

 5. #45
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  20.04.2005 14:13


  Prijavljen huligan koji je izazivao incidente na utakmici Zagreb-Partizan

  ZAGREB - Zagrebačka policija kazneno je prijavila 28-godišnjak koji je uoči početka rukometne utakmice Zagreb-Partizan, sredinom ožujka, stolicom gađao uzvanike iz Beograda u VIP loži, a pogodio i lakše ozlijedio 31-godišnjeg policajca.


  Mladić, čiji identitet policija nije otkrila, priveden je istražnom sucu zagrebačkog Županijskog suda, a sumnjiči ga se za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, izvijestila je danas policija.

  Mladića se sumnjiči da je, nakon što je podignuo pokretnu stolicu i preskočio zaštitnu ogradu, ušao u VIP ložu Doma sportova gdje su bili uzvanici Partizana. Oni su su krenuli prema izlazu iz dvorane, a mladić ih je, tvrdi policija, gađao stolicom koja je pogodila policajca u nogu. Lakše ozlijeđenom policajcu liječnička je pomoć pružena u Klinici za traumatologiju.

  U navijačkim neredima koji su pratili rukometnu utakmicu između Zagreba i Partizana, 13. ožujka, ozlijeđeni su još sutkinja Vrhovnog suda Srbije i tri srbijanska novinara. Oštećena su i dva autobusa koji su prevozili partizanove navijače i srbijanske novinare, dva policijska vozila i četiri automobila hrvatskih građana.


  http://www.vecernji-list.hr/newsroom...68432/index.do

 6. #46
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  KRAJEM OŽUJKA 329.020 NEZAPOSLENIH OSOBA


  Krajem ožujka 2005. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje evidentirano je 329.020 nezaposlenih osoba, što je za 0,4 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 1,2 posto više nego u ožujku 2004. godine. Prema podacima iz Mjesečnog statističkog biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u ožujku 2005. godine priljev u registriranu nezaposlenost bio je manji od odljeva iz nezaposlenosti. Među osobama koje su u ožujku putem Zavoda našle posao, većina njih, ili 82,8 posto, zaposlila se na određeno vrijeme i to uglavnom u trgovini, prerađivačkoj industriji, hotelima i restoranima, te građevinarstvu. Podsjetimo, veljača je bila sedmi mjesec zaredom u kojem je zabilježeno povećanje nezaposlenosti na mjesečnoj razini. U ožujku je došlo do smanjenja nezaposlenosti u odnosu na mjesec prije, ali ožujak je uobičajeno mjesec od kada počinje trend povećanja sezonskog zapošljavanja.

  http://www.nacional.hr/index3.php?br...nevne&id=10552

 7. #47
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  TEŽNJE PREMA EU NEĆE BITI SPUTAVANE REŠENJEM STATUSA KOSOVA
  20.4.2005 15:21 , BRISEL (Tanjug) - Evropska unija ponovo uvereva Beograd da težnje Srbije i Crne Gore prema evropskim integracijama neće biti sputavane rešenjem statusa Kosova, jedan je od zaključaka u izveštaju Evropske komisije o južnoj srpskoj pokrajini.

  http://www.tanjug.co.yu/

 8. #48
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  'PLAVI' PALI ZA MESTO NA LISTI FIFA
  SPORT - FUDBAL - Sreda, April 20, 2005 13:48 RTS

  Fudbalska reprezentacija Srbije i Crne Gore nazadovala je za mesto na mesečnoj rang listi Medjunanrodne fudbalske federacije i prema najnovijem izveštaju objavljenom danas zauzima 47. poziciju sa 600 bodova.

  Od selekcija koje se sa SCG takmiče u kvalifikacijama za prvenstvo sveta 2006. godine ubedljivo najbolje rangirana i dalje je Španija, koja je za dva mesta niže u odnosu na prethodnu listu i sada sa 755 bodova zauzima sedmo mesto sa 755 bodova.

  Veliki skok zabeležila je Belgija koja je sa 51. dospela na 41. poziciju i ima 615 bodova. Bosna i Hercegovina je pala za četiri mesta i kao 81. ima 522, a Litvanija, za četiri mesta boljim plasmanom, ima 496 bodova. San Marino je na mestu više u odnosu na prethodni mesec i kao 160. ima 240 bodova.

  Francuska je na listi FIFA posle dve godine izgubila status najbolje evropske reprezentacije i sa druge pala je na četvrtu poziciju, a njeno mesto zauzela je Češka, prošlog meseca četvrtoplasirana. Francuzi imaju 777, a Česi 783 boda.

  Vrh liste i dalje ubedljivo drži Brazil sa 834 boda. Češka, Holandija, Engleska i Grčka su napredovale za po dva, dok je Irska pala za tri, a Meksiko i Nemačka za po dva mesta.

  Rang lista FIFA:
  1. [1] Brazil 834
  2. [4] Češka 783
  3. [3] Argentina 780
  4. [2] Francuska 777
  5. [7] Holandija 763
  6. [8] Engleska 757
  7. [5] Španija 755
  8. [6] Meksiko 754
  9. [9] Portugalija 741
  10. [10] Italija 735
  [10] SAD 735
  12. [14] Grčka 726
  13. [13] Švedska 723
  14. [15] Turska 719
  15. [12] Irska 710
  16. [15] Urugvaj 709
  17. [18] Japan 703
  18. [17] Danska 702
  19. [20] Iran 701
  20. [18] Nemačka 698

  http://www.rts.co.yu/kategorija_vest...&IDCategory=56

 9. #49
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  PRAVOSLAVNA CRKVA U KNINU STALNA META VANDALA
  (Tanjug) 19.april.2005
  - Vrata crkve Pokrova presvete Bogorodice u Kninu, koja je stalna meta vandala, provaljena su prošle noći, rečeno je Tanjugu u manastiru Krka.
  U manastiru su istakli da je crkva u Kninu za proteklih godinu dana tri puta obijana, a po zidovima su više puta ispisivani fašistički simboli.

 10. #50
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Regruti još strepe od lisica
  Regruti u inostranstvu, koji nisu regulisali vojnu obavezu, sa opreznošću su primili najnoviju vest da je, na inicijativu predsednika Srbije Borisa Tadića, ministar odbrane SCG Prvoslav Davinić doneo naredbu da se nalozi za prinudna privođenja vojnih regruta iz dijaspore ne izdaju do 1.oktobra ove godine.

Seite 5 von 28 ErsteErste 12345678915 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Kroaten: Wir töten dein Kind,Serbe Thread:2
  Von SRB_boy im Forum Kriminalität und Militär
  Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 20.06.2012, 15:59
 2. Serben & kroaten
  Von Krešimir im Forum Religion und Soziales
  Antworten: 122
  Letzter Beitrag: 10.12.2009, 15:09
 3. Antworten: 108
  Letzter Beitrag: 01.06.2009, 23:56