BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Ergebnis 1 bis 6 von 6

Die UN als Handlanger der Kroatischen Truppen

Erstellt von , 04.01.2006, 07:05 Uhr · 5 Antworten · 597 Aufrufe

 1. #1

  Die UN als Handlanger der Kroatischen Truppen

  "Olu­ja" srp­skim
  to­po­vi­ma
  B. PO­PO­VIĆ, 3. januar 2006

  ZA­GREB - Hr­vat­ske sna­ge su to­kom ope­ra­ci­je "Olu­ja" ko­ri­sti­le srp­ske to­po­ve ko­ji su im bi­li do­pre­mlje­ni iz skla­di­šta pod nad­zo­rom sna­ga UN, a Un­pro­for im je dao i snim­ke utvr­đe­nja kra­ji­ških Sr­ba, pi­še "Ve­čer­nji list".
  To po­tvr­đu­je da je u pri­pre­mi i vo­đe­nju ope­ra­ci­je "Olu­ja" u le­to 1995. go­di­ne bi­lo uple­te­no vi­še voj­nih i oba­ve­štaj­nih zva­nič­ni­ka za­pad­nih dr­ža­va kao i de­lo­vi mi­rov­nih sna­ga UN ras­po­re­đe­nih u Hr­vat­skoj, na­vo­di list, po­zi­va­ju­ći se na sve­do­če­nje dvo­ji­ce biv­ših vi­so­kih ofi­ci­ra Hr­vat­skog vi­je­ća ob­ra­ne (HVO).
  Oni tvr­de da su tri da­le­ko­met­na to­pa ka­li­bra 130 mi­li­me­ta­ra ko­je je voj­ska kra­ji­ških Sr­ba osta­vi­la u skla­di­šti­ma pod nad­zo­rom Un­pr­o­fo­ra, ko­man­di hr­vat­skih sna­ga ko­ja se na­la­zi­la u Liv­nu do­pre­mlje­ni ne­po­sred­no pre "Olu­je".
  Pre­ma na­vo­di­ma jed­nog od tih ofi­ci­ra, po­seb­no utvr­đe­ni su bi­li voj­ni po­lo­ža­ji kra­ji­ških Sr­ba ne­da­le­ko od stra­te­ški va­žne Str­mi­ce, po­gra­nič­nog me­sta na 20 ki­lo­me­ta­ra od Kni­na pre­ma Bo­san­skom Gra­ho­vu.
  - U ne­ko­li­ko su na­vra­ta je­di­ni­ce 4. Gar­dij­ske bri­ga­de i spe­ci­jal­ne po­li­ci­je bi­le na­do­mak sla­ma­nju ot­po­ra, ali su ih srp­ske sna­ge uspe­va­le od­bi­ti, pod­se­ća on, is­ti­ču­ći da je Str­mi­ca osvo­je­na tek po­što je hr­vat­ska voj­ska do­bi­la iz va­zdu­ha sni­mlje­ne fo­to­gra­fi­je srp­skih po­lo­ža­ja.
  Ofi­cir HVO je "Ve­čer­njem li­stu" po­tvr­dio da su pre "Olu­je" i ak­ci­ja Hr­vat­ske voj­ske u za­pad­nom de­lu Re­pu­bli­ke Srp­ske nji­ho­ve ofi­ci­re po­drob­no pod­u­ča­va­li pen­zi­o­ni­sa­ni ofi­ci­ri ame­rič­ke voj­ske oku­plje­ni u agenciji MPRI-a

  ----

  In dem Artikel steht das die UN Blauhelme den Kroatischen Truppen 3 Artillerie Geschuetze aus den beständen der Serbischen Krajina Armee zur verfuegung gestellt haben, die in die Obhut bzw. Kontrolle der UN Blauhelme gegeben wurden...desweiteren steht im Bericht das die Kroatische Armee vergeblich versuchte Strmica einzunehmen, aber es am ende dennoch gelang, durch luftaufnahmen der serbischen Stellungen, die den kroatischen Truppen von der Nato zur verfuegung gestellt wurden.......die MPRI hat da auch mitgemischt...

  3.01.2006 20:28
  Srpski su položaji snimljeni NATO-ovim letjelicama
  Autor Zoran Kresić

  Zapovjednici postrojba Hrvatskoga vijeća obrane (HVO) smatraju da je za vojne operacije oslobađanja Hrvatske i zapadne Bosne postojala suglasnost zapadnih zemalja. Stožer operacije Oluja, kojim je zapovijedao general Gotovina, izravno je kontaktirao sa strancima. Poraz bosanskih Srba doveo je do oslobađanja Bihaća, kojemu je prijetila sudbina Srebrenice, najvećeg pokolja u Europi nakon II. svjetskog rata. Sve vojne operacije u zapadnoj Bosni, čije je zauzimanje bilo preduvjet za uspjeh u Oluji, bile su temeljito pripremljene prikupljanjem obavještajnih podataka.

  Srpski položaji, topnički i pješački, bili su snimljeni malenim bespilotnim letjelicama, kakvima se koristi NATO, ali su bile djelomično modificirane zbog konfiguracije tla, odnosno brdovitog terena. Vojnici HVO-a su nakon toga u operaciji Cincer gotovo u jednom danu oslobodili Kupres, a slijedile su operacije Zima, Skok, Kozjak, u kojima su stvoreni svi preduvjeti za Oluju.

  Tijekom vojnih operacija zapovjednici su sve zapovijedi dobivali izravno u ruke. Nije se koristio sustav radioveze u komuniciranju osim za obmanjivanje srpskih snaga.

  03.01.2006 20:21
  Bill Clinton
  Navijao sam za Hrvate

  "Navijao sam za Hrvate iako me u tome nisu mnogi podržavali. U naklonosti prema Zagrebu na istoj sam se liniji našao s njemačkim kancelarom Helmutom Kohlom. I on je poput mene imao mišljenje da će mirovna diplomacija biti uspješna tek kad Srbi budu značajnije poraženi na bojnom polju. Embargo na isporuku oružja Bosni nismo najoštrije poštovali jer bilo je jasno da je riječ o opstanku te države..."

  Clinton potvrđuje i ono o čemu se od Oluje šaputalo, ali i otvoreno govorilo da je službeni Washington dopustio umirovljenim časnicima američke vojske da uvježbaju i poboljšaju kvalitetu hrvatskih oružanih snaga. "Hrvatima je gotovo otvoreno rečeno da ih Washington podržava." Amerikanci su se pripremali za udare na Srbe, a Hrvatsku su iskoristili da to učini umjesto njih.  e pisham vam se na ponos moji dragi hrvati.....jadan vam je ponos kojim se ponosite, kad niste u stanju sami nesta da uradite...klasicni ste vazal neofasizma..i bicete zauvek !

  DOGODINE
  u
  KNINU

 2. #2

  Registriert seit
  14.07.2004
  Beiträge
  9.454
  Ha Ha .....ja so ist das.....serbische Haubitzen.....

  wer das Schwert erhebt,wird durch das eigene Schwert umkommen.....

  Za Dom Spremni....

  Ps. Dogodine u Kninu...ich bin dort .....ihr auch...?


 3. #3
  Zitat Zitat von Metkovic
  Ha Ha .....ja so ist das.....serbische Haubitzen.....

  wer das Schwert erhebt,wird durch das eigene Schwert umkommen.....

  Za Dom Spremni....

  Ps. Dogodine u Kninu...ich bin dort .....ihr auch...?

  ti si jedino spreman za pemperse...........

 4. #4

  Registriert seit
  01.01.2006
  Beiträge
  2.357
  Zitat Zitat von Shvaler
  Zitat Zitat von Metkovic
  Ha Ha .....ja so ist das.....serbische Haubitzen.....

  wer das Schwert erhebt,wird durch das eigene Schwert umkommen.....

  Za Dom Spremni....

  Ps. Dogodine u Kninu...ich bin dort .....ihr auch...?

  ti si jedino spreman za pemperse...........
  HAHAHA!

 5. #5

  Registriert seit
  14.07.2004
  Beiträge
  9.454
  Zitat Zitat von Shvaler
  Zitat Zitat von Metkovic
  Ha Ha .....ja so ist das.....serbische Haubitzen.....

  wer das Schwert erhebt,wird durch das eigene Schwert umkommen.....

  Za Dom Spremni....

  Ps. Dogodine u Kninu...ich bin dort .....ihr auch...?

  ti si jedino spreman za pemperse...........
  Ha Ha....ihr seid gut und wir haben Angst...


 6. #6

  Registriert seit
  01.01.2006
  Beiträge
  2.357
  Krajina bleibt SERBISCH! 8) Dogodine u Kninu 8)

  Metkovic den Hühnern

  8)

Ähnliche Themen

 1. Ausländische Truppen in Homs?
  Von Wetli im Forum Politik
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 05.03.2012, 20:19
 2. Nach Abzug der US-Truppen
  Von Ego im Forum Aussenpolitik
  Antworten: 1
  Letzter Beitrag: 05.01.2012, 23:17
 3. Antworten: 102
  Letzter Beitrag: 18.12.2010, 21:29
 4. Abzug der NATO-Truppen
  Von ooops im Forum Kosovo
  Antworten: 129
  Letzter Beitrag: 03.06.2010, 16:29