BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 2 von 30 ErsteErste 12345612 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 300

Griechenland und Alexander der Große in der Bibel

Erstellt von Hellenic-Pride, 12.10.2012, 19:21 Uhr · 299 Antworten · 16.822 Aufrufe

 1. #11

  Registriert seit
  08.05.2008
  Beiträge
  10.185
  Einige Lernbehinderte merken gar nicht dass sie auf meiner Ignore-Liste sind!

 2. #12
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Hellenic-Pride Beitrag anzeigen
  Einige Lernbehinderte merken gar nicht dass sie auf meiner Ignore-Liste sind!

  Was oder wo jemand steht ist relativ, wichtig ist das ein Sonderschüler wie du die richtige Behandlung bekommt.

  Hier wird zB mehr über die griechischen Fälschungen in Bezug auf die Bibel Stellung genommen.


  Прогрчки фалсификат во Библијата
  Еве уште една неправедна прогрчки ориентирана тенденција од светските учени во која на Грција и Грците без основа им се припишува нешто што реално не им припаѓа. И тоа овој пат, ни повеќе ни помалку, туку во самата Библија! Предлагаме за ова да се покрене една широка акција преку Интернет до црквите во светот и до издавачите на Библијата, со цел запознавање со оваа неправедна состојба
  О пшто е прифатено верувањето дека дел од содржината на старозаветната Книга на пророкот Даниел, во која тој опишува еден свој сон, се однесува на освојувањето на Азија од страна на Александар Велики Македонски. Овде ќе укажеме на еден голем прогрчки библиски фалсификат на кој, за жал, потпаднаа многу преведувачи на Библијата, вклучително и некои македонски. Во стихот (8:21) од Книгата на Даниел е спомнат цар (крал), за кого библиските познавачи претпоставуваат дека е Александар Велики Македонски. Во македонскиот превод на Библијата (достапен преку Интернет) овој цар е наречен како „царот на Грција“. Консултиравме и други преводи и во најголем дел од нив секаде го пишува истото (веројатно според домино-логиката да се прави превод врз основа на некој веќе претходно направен, па ако таму пишува „Грција“, тоа се зема здраво за готово и по инерција се внесува во новиот превод).
  Од познатите преводи на Библијата на англиски терминот „Грција“ е спомнат во: преводот на Вебстер (1833), во преводот на Дарби (1890), во американската стандардна верзија на Библијата (1901) и други. Во нив се среќава терминот „Грција“ (Грееце). Во познатиот превод од страна на Англиканската црква познат како Библијата на кралот Џејмс (1611) овој термин е модифициран во „Греција“. Во преводот на Дуеј-Рејмс (1582) се чини е отидено најдалеку во прогрчкото детерминирање на овој стих, па терминот Грција е заменет со етнонимот „Грци“ (наместо „царот на Грција“, пишува „царот на Грците“!?). Прогрчките детерминирања на овој стих од Книгата на пророкот Даниел се застапени и во преводите на други јазици (меѓу кои и македонски).

  Се посомневавме во автентичноста на употребата на терминот „Грција“ во сите овие преводи поради фактот што ваквата квалификација била дадена околу крајот на седмиот или во почетокот на шестиот век пред Христа од страна на старозаветниот пророк Даниел, а во тоа време никаква „Грција“ не постоела ниту како држава ниту како некоја оформена целина (унитарна античка грчка држава никогаш не постоела во историјата, туку постоеле градови-држави, кои најчесто биле непријателски расположени едни кон други). Ова значи дека пророкот Даниел (кој тогаш живеел во Вавилон) не можел да спомне ваков термин. Истражувајќи, наидовме на текстот на Стариот завет напишан на оригиналниот палеохебрејски јазик (исто така од седми и шести век пред Христа) со транскрипција на современиот хебрејски и на зборовите со латинични букви. Го најдовме стихот 8:21 и наидовме на големо изненадување. Таму воопшто не пишува „царот на Грција“, туку (на хебрејски) „царот на Јаван“. Па, кој си дозволил името Јаван да го фалсификува и да го замени со „Грција“, пишувајќи за време кога ваква држава не постоела? Значи, се работи за невиден и дрзок фалсификат направен во Библијата! Сепак, некои библиски преведувачи биле коректни, па во нивниот превод си стои „Јаван“. На пример, во англискиот превод на Библијата направен од Роберт Јанг (1862) јасно пишува „кралот на Јаван“ (king of Javan), а не „кралот на Грција“.

  Ш то значи зборот Јаван? Зошто овој збор некој си дозволил да го поистовети со терминот Грција (Грци)? Дали е тоа можеби некое постаро име за територијата на денешна Грција? Јаван не е никакво географско име, туку тоа претставува лично име на еден од синовите на Јафет (кој бил син на Ное). Значи, Јаван бил внук на Ное. Ова е посочено во Книгата за битието (10 поглавје).

  Според Стариот завет, од внуците на Ное и од нивното потомство настанале разни народи, иако не е прецизирано од која личност кој народ настанал. Прогрчки настроените сметаат дека од Јаван настанале Грците, па затоа името Јаван го фалсификувале „Грција“, иако за тоа не постојат историски докази. Тие се повикуваат на Табелата на народите напишана од староеврејскиот историчар Јосиф Флавиј (кој живеел во првиот век по Христа), кој таму вели дека од потомците на Јаван настанале Грците. Во најпосетената интернет-енциклопедија (која треба да се зема со резерва, заради што е забранета за употреба во некои американски образовни институции) „Википедија“ (наслов Јаван) читаме: „Јаван бил четвртиот син на синот на Ное... Јосиф Флавиј го застапува традиционалното гледиште дека ова лице било предок на грчкиот народ“. Ваквиот став го застапуваат и други автори и според нив, Јаван бил наводен „предок на Грците“ и затоа неговото име во Библијата е фалсификувано со „Грција“ или со „Грците“. За ваквото тврдење се повикуваат на пишувањето на Табелата на народи.

  Табелата не е библиски, ниту историски текст, туку е литературна творба, да не кажеме измислица, на многу подоцнежни автори. Во Стариот завет (книгата Битие) само пишува дека од потомците на Ное „се раширија народите по островите; според своите земји - секој со сопствен јазик - според своите племиња и народи“. Овде не пишува од кој потомок кој народ бил создаден! Многу векови подоцна, одделни автори си дозволиле, врз основа на оваа реченица да шпекулираат кој народ од кој потомок на Ное настанал. Ваквите претпоставки се познати под името Табела на народите. Не постои само една, туку постојат неколку табели од разни автори. Покрај онаа на Флавиј, постојат и табели чии автори се: свети Иполит (трети век), Јером (крај на четврти век), Исидор од Севилја (седми век) и други подоцнежни автори. Тие своите табели ги направиле со векови по појавата на оригиналната Книга на битието во Стариот завет. Според Табелата од Јосиф Флавиј (која била напишана во првиот век по Христа, т.е. околу седум века по комплетирањето на Книгата на битието) Јаван бил предок на „Јонија и на сите Грци“ (се разбира, без никаква историска основа за ваквото тврдење – патем да спомнеме дека во сите свои историски дела Флавиј сосема јасно прави разлика помеѓу Македонците и Грците, секаде јасно издвојувајќи ги овие два народа).

  Во Табелата создадена од свети Иполит (прва половина на трети век) пишува дека Јаван (преку својот син Китим) бил предок на - Македонците! Свети Иполит (кој потекнувал од Рим и денес се смета за еден од најголемите ранохристијански теолози), како директни потомци на Јаван, освен Македонците, ги сметал и: Иберијците, Тројанците, Фригијците и Римјаните. За етнокултурната врска помеѓу Македонците и Фригијците (кои додека престојувале на Балканот биле познати под името Бригијци, т.е. Бриги) постојат голем број докази, што значи дека свети Иполит не бил далеку од вистината, барем кога се во прашање Фригијците и Македонците. Дека Јаван бил предок на Македонците (а не на Грците или на Грција) пишува и во големата дванаесеттомна Еврејска енциклопедија (објавена помеѓу 1901 и 1906 година) каде што Јаван сосема јасно е поистоветен со (цитат) „Македонија“.

  Во светски познатиот Крецман-проект (коментар за Библијата од страна на проф. д-р Пол Крецман, објавен на над 3.000 страници во периодот помеѓу 1921 и 1924 година, кој денес се смета за водечко толкување на Библијата среде лутераните), името Јаван се поврзува и со Македонија и со Грција. Овде читаме: „Јаван ги вклучува Македонија, Грција и јонските колонии...“

  М еѓутоа, еврејските истражувачи Готхил и Краус се категорични во тврдењето дека Јаван се однесува исклучиво на Македонија. Тие потсетуваат дека Александар Велики во древните рабински текстови бил опишан како „Александар Македонецот“ и дека Македонија се среќава под името Китим (кој бил еден од синовите на Јаван), што значи дека постои и библиско сведоштво дека Македонија е поврзана со Јаван (преку неговиот син Китим). Во старозаветната Прва книга за Макавеите (1-3) каде што читаме:
  „Александар Македонецот, синот Филипов, кој тогаш веќе беше господар на Грција, се појави од земјата Китим и го победи Дарие, кралот персиски и медиски, по што зацарува место него“.

  Во ова библиско сведоштво јасно гледаме дека Александар е наречен „Македонец“ (кој во тоа време веќе господарел со Грција, што сосема одговара на вистината) и дека се појавил од земјата Китим. А бидејќи знаеме дека земјата на Александар е Македонија, како и дека Китим бил син на Јаван, еве и библиски доказ дека Јаван треба да биде поврзан со Македонија, а не со Грција. Готхил и Краус исто така потсетуваат дека рабините што живееле во времето на „Македонската ера“: „го идентификувале хебрејскиот Јаван со Македонија“.

  Поради сето ова се поставува прашањето: зошто преведувачите на Библијата не го искористиле зборот Македонија како синоним за Јаван (иако за тоа постои и библиско сведоштво во Книгата за Макавеите)? Зошто го избрале токму зборот Грција (па дури и етнонимот Грци) кога видовме дека нема никаква историска основа за тоа? Можеби најдобро би било овие преведувачи да се држеле до оригиналниот текст и да го оставеле во своите преводи името Јаван, наместо да импровизираат врз основа на недокажани шпекулации (меѓу кои сосема слободно можеле да ја изберат и Македонија). Еве уште една неправедна прогрчки ориентирана тенденција од светските учени во која на Грција и Грците без основа им се припишува нешто што реално не им припаѓа. И тоа овој пат, ни повеќе ни помалку, туку во самата Библија! Предлагаме за ова да се покрене една широка акција преку Интернет до црквите во светот и до издавачите на Библијата, со цел запознавање со оваа неправедна состојба.

  Авторот е историчар во Институтот за историја и археологија при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип

 3. #13
  Avatar von Dikefalos

  Registriert seit
  10.10.2010
  Beiträge
  12.632
  Zitat Zitat von Hellenic-Pride Beitrag anzeigen
  Einige Lernbehinderte merken gar nicht dass sie auf meiner Ignore-Liste sind!
  Dafür müsste ja das hirn aktiv werden

 4. #14

  Registriert seit
  08.05.2008
  Beiträge
  10.185
  Apostelgeschichte 17:16: "Während nun Paulus in Athen auf sie wartete, wurde sein Geist in ihm erregt, als er sah, daß die Stadt voll Götzen war."

  Apostelgeschichte 17:21: "In der Tat, alle Athener und die dort zugezogenen Ausländer verbrachten ihre Mußezeit mit nichts anderem als nur damit, etwas Neues zu erzählen oder anzuhören."

  Aber was sag ich da? Was hat Athen denn schon mit Griechenland zu tun? Es ist offensichtlich dass auch die Bibel durch Griechen verfälscht wurde!

 5. #15
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Hellenic-Pride Beitrag anzeigen
  Apostelgeschichte 17:16: "Während nun Paulus in Athen auf sie wartete, wurde sein Geist in ihm erregt, als er sah, daß die Stadt voll Götzen war."

  Apostelgeschichte 17:21: "In der Tat, alle Athener und die dort zugezogenen Ausländer verbrachten ihre Mußezeit mit nichts anderem als nur damit, etwas Neues zu erzählen oder anzuhören."

  Aber was sag ich da? Was hat Athen denn schon mit Griechenland zu tun? Es ist offensichtlich dass auch die Bibel durch Griechen verfälscht wurde!


  Hast du dir eigentlich eine schriftliche Genehmigung geholt?

  Urheberrecht: Jacqueline Wicki. Verwendung des Textes nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.  Und wer ist Jaqueline die aus dem WACHTTURM hier zitiert??? 6. #16

  Registriert seit
  08.05.2008
  Beiträge
  10.185
  Zitat Zitat von Greekleon Beitrag anzeigen
  Dafür müsste ja das hirn aktiv werden
  Bei unserem Lernbehinderten ist das so eine Sache, ob das Hirn überhaupt aktiv ist. Richtig ...

 7. #17
  Avatar von Rockabilly

  Registriert seit
  27.01.2011
  Beiträge
  15.863
  Jepp, deswegen auch der Ziegenbock auf dem Helm von Skenderbeg. Da Alexander so in der Bibel beschrieben wird, bzw. man der Meinung ist dass er damit gemeint ist, schenkte der Vatikan Skenderbeg den Helm, der neben dem Schriftzug INPERATOREBT oder den Ziegenbock hatte, da Skenderbeg die türksiche Form für Alexander der Grosse wäre und man Albaner als Nachfahren der Illyrer sah, von dem Alexander der Grosse wegen seiner Mutter Olympia zur Hälfte abstammte.


 8. #18
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Luli Beitrag anzeigen
  Jepp, deswegen auch der Ziegenbock auf dem Helm von Skenderbeg. Da Alexander so in der Bibel beschrieben wird, bzw. man der Meinung ist dass er damit gemeint ist, schenkte der Vatikan Skenderbeg den Helm, das Neben dem Schriftzug INPERATOREBT oder den Ziegenbock hatte, da Skenderbeg die türksiche Form für Alexander der Grosse wäre und man Albaner als Nachfahren der Illyrer sah, von dem Alexander der Grosse wegen seiner Mutter Olympia zur Hälfte abstammte.


  Die Inschrift wurde später hinzugefügt.

 9. #19

  Registriert seit
  08.05.2008
  Beiträge
  10.185
  1.) Und da er diese Länder durchzogen und sie ermahnt hatte mit vielen Worten, kam er nach Griechenland und verzog allda drei Monate. Apostelgeschichte 20.2

  2.) Der Ziegenbock aber ist der König in Griechenland. Das Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Daniel 8.21

  3.) Und er sprach: Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Fürsten in Perserland streiten; aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Daniel 10.20

  4.) Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder, Zion, erwecken über deine Kinder, Griechenland, und will dich machen zu einem Schwert der Riesen. Sacharja 9.13

  5.) Und nun will ich dir anzeigen, was gewiß geschehen soll. Siehe, es werden drei Könige in Persien aufstehen; der vierte aber wird den größern Reichtum haben denn alle andern; und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles wider das Königreich in Griechenland erregen. Daniel 11.2

  Suchergebnisse für: Griechenland

  Und die Bibel - sowohl auch die Kirche - wurde von Griechenland auch aufgekauft und verändert. Lang lebe die Propaganda!

 10. #20
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von Hellenic-Pride Beitrag anzeigen
  1.) Und da er diese Länder durchzogen und sie ermahnt hatte mit vielen Worten, kam er nach Griechenland und verzog allda drei Monate. Apostelgeschichte 20.2

  2.) Der Ziegenbock aber ist der König in Griechenland. Das Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Daniel 8.21

  3.) Und er sprach: Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Fürsten in Perserland streiten; aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Daniel 10.20

  4.) Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder, Zion, erwecken über deine Kinder, Griechenland, und will dich machen zu einem Schwert der Riesen. Sacharja 9.13

  5.) Und nun will ich dir anzeigen, was gewiß geschehen soll. Siehe, es werden drei Könige in Persien aufstehen; der vierte aber wird den größern Reichtum haben denn alle andern; und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles wider das Königreich in Griechenland erregen. Daniel 11.2

  Suchergebnisse für: Griechenland

  Und die Bibel - sowohl auch die Kirche - wurde von Griechenland auch aufgekauft und verändert. Lang lebe die Propaganda!  Danke für deine Mühe, und wieder ist beweisen.

  Griechenland = Griechen
  Makedonier = Makedonier


  Ganz klar differenziert.


  Danke und Pozdrav

Seite 2 von 30 ErsteErste 12345612 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Alexander der Große
  Von ΠΑΟΚ1926 im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 421
  Letzter Beitrag: 19.04.2018, 10:40
 2. Alexander der Große
  Von Corrovetta im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 520
  Letzter Beitrag: 03.04.2012, 15:56
 3. 22m große Alexander-Statue
  Von phαηtom im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 465
  Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:45
 4. Alexander der Große
  Von Memedo im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 12
  Letzter Beitrag: 07.01.2010, 03:38
 5. Alexander der Große war...
  Von Arvanitis im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 35
  Letzter Beitrag: 03.01.2010, 18:33