BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 11 von 11 ErsteErste ... 7891011
Ergebnis 101 bis 106 von 106

Sammellthema: Artikel über Makedonier und Makedonien in der Weltpresse.

Erstellt von Zoran, 27.04.2012, 09:46 Uhr · 105 Antworten · 15.622 Aufrufe

 1. #101
  Avatar von Makedonec do Koska

  Registriert seit
  28.04.2012
  Beiträge
  5.081
  Kako su Crnogorci počeli da se zovu Makedoncima

  Labels: Artikel, Geschichte, Mittelalter

  Kako su Crnogorci počeli da se zovu Makedoncima (pod uticajem Ohridske arhiepiskopije), a zatim Srbima (zbog pripadnosti srpskoj Pećkoj patrijaršiji)
  Posted on avgust 9, 2012 by crnogorskapitanja
  (Izvod iz rada Sretena Zekovića “O istorijskoj utemeljenosti crnogorske narodnosti odnosno nacionalnosti”)
  UTICAJNA CRKOVNA VLAST


  Pod vlast Ohridske arhiepiskopije, kao crkovno-vjerskoga središta, pripalo je i područje Crne Gore, po nekijema od sredine 15. v. (Danilo Radojević, Crnogorsko-primorska mitropolija, Enciklopedija Jugoslavije, 3, Crn-Đ, Jugoslovenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1984, 148.), a po drugijema krajem istog st. (1499) (R. Grujić, Crnogorska mitropolija u Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovenačkoj prof. St. Stojanovića, IV knj., 923).


  Prvo gledište potvrđuje i srpska istoričarka Olga Zirojević koja smatra da je Cetinjska mitropolija potpala pod jurisdikciju Ohridske arheipiskopije 1455. (Srbija pod turskom vlašću 1450-1804, Novi Pazar, 1995, 148.).


  Ime Makedonija susrijeće se u širokom značenju na cijelom Balkanu, pa i u Crnoj Gori (dr Dragutin Anastasijević u Stojanovićevoj Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovenačkoj, II knj., isto, 1929, 647). Arhivska građa pokazuje da je to ostavilo duboku prt(inu) u svijesti Crnogoraca.


  “OT PREDJEL MAKEDONSKIH, OT ZEMLJE CRNE GORE”


  U pismu iz 1640. crnogorski mitropolit Mardarije se tituliše:


  ”Jas episkup kir Mardarije ot predjel makedonskih, ot zemlje Crne Gore, ot manastira Cetinja… Smireni u Hristu sluga Mardarije, vladika crnogorski i vsega primorja”
  (dr Jovan Radonić, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od VI do XIX veka, Beograd, 1950, 147). Dr Jovanu Radoniću je sintagma ”ot predjel mkedonskih” bila dovoljna da zaključi da je vladika Mardarije porijeklom Makedonac (Istorijski zapisi X/2, 406-412).
  Risto Dragićević podrobno dokazuje da crnogorski mitropolit Mardarije nije ni etnički ni jezički Makedonac. Ova sintagma ”ot predjel makedonskih” označava samo pripadnost Crnogorske mitropolije Ohridskoj (makedonskoj) crkvi. Dragićević navodi više podataka kojim hoće da potvrdi tu svoju tvrdnju.


  Uticaj veljedržavne i veljecrkovne politike


  Iz toga ”svetog imperijalnoga prava” proizilazilo je imentovanje podvlašćenijeh naroda i država prma imenu osvajačke države, crkve i vjere. U ”imperijalnoj istoriji” znali su se oslovljavati pojedinci, stanovništvo, narodi i države prema veljedržavnoj pripadanosti i veljecrkovnoj jurisdikciji, teritorijalnoj i socijalno-slojnoj pripadnosti. Toga radi su vladare, arhijereje i vlastelu u toj imperijalnoj višenarodnosnoj državi, crkvi, a prema njihovom ”vodećem, vladajućem narodu”, npr. srpskom, često terminološki znali nazivati ”srpskijem vladarima”, ”srpskijem arhijerejima”, ”srpskijem patrijarsima”, ”srpskijem zemljama” (pokrajinama, provincijama i sl.), iako oni nijesu srpske, no sasvijem druge narodnosti. Naročito je to važilo za crkovnu jurisdikciju, odnosno za autokefalnu crkvu, posebno za patrijaršiju i arhiepiskopiju, čije su ime nosile sve episkopije i ostali crkovni rangovi u njihovom ramu. To je bilo uobičajeno, dosta brzo se na to navikavalo, obavezno i zvanično prihvatalo s obzirom na velji značaj, ulogu i prijemčivost crkve. Znatno je uticalo na svijest naroda i njegovih crkovnijeh predsto jatelja koji su se prema tome i titulisali, određivali svoju pripadnost, što stvara zbrku u prepoznavanje njihove narodnosne, zavičajne, otadžbinske i državne opredijeljenosti.


  Štampar Božidar Vuković Podgoričanin na svojijem knjigama piše 1520. i 1537:
  ”Ot otačastva moega ot zemlje Dioklitiskije, eže jest v predjeleh makedonskih ot grada naricajemago Podgorica”


  (Lj. Stanojević, Stari srpski zapisi i natpisi, br. 494, 161).


  I u trećoj svojoj knjizi 1538. Božidar Vuković ponavlja istu sintagmu. Vuk St. Karadžić je ovu formulaciju Božidara Vukovića objasnio tako što ”su se Maćedonija srpski zvale sve zemlje našega naroda, kao što se i u narodnoj pjesmi… Đurađ Smederevac zove kralj od Maćedonije”…


  OTKUD MORAČA U MAĆEDONIJI?


  Kaluđeri crnogorskoga manastira Morače 1615. pišu da je njihov manastir ”v oblasti hercegovskoj v zapadnih strana i predjelah maćedonskih” (dr Jevto M. Milović, Zbornik dokumenata iz istorije Crne Gore (1685-1728.), Istorijski institut NR Crne gore, Cetinje, 1956).


  Takođe, pismo vladike-gospodara Danila Petrovića ruskom caru Petru Velikom od 28. januara 1712. završava se ovako: ”Iz Crne Gore u Makedoniji” ili prikladniji prijevod ,,Iz Crne Gore regije (pokrajine) u Makedoniji”, a na italijanskom: ‘‘Scritto de montenegro dela regione di Macedonija” (isto). Znali su vladika Danilo i crnogorski glavari da Crna Gora nije u Makedoniji, ali tako pišu po crkovnoj jurisdikciji.


  ”BISKUP IZ MAKEDONJE … SA CETINJA”


  Samo tako se može pojmiti stav iz, inače galimatijasne, Povijesti o Skenderbegu Crnojeviću na svetom krštenju nazvanom Đurađ, Martina Skadarskoga, odnosno njezinoga prijevoda sa latinskog i prepis vladike Vasilija da je ”Ivan Kastriot Crnojević iz roda kraljeva makedonskih” (dr B. Šekularac, Cetinjski ljetopis, isto). Tako se može shvatiti i ime Kanjoša Macedonovića. To, zanago, ni za njih nije značilo da je ”Crna Gora makedonska zemlja” niti da su ”Crnogorci Makedonjani”.


  Nakon povratka iz Crne Gore, ruski pukovnik Mihailo Miloradović (rodom iz Hercegovine) 1712. potpisuje se u svojijem pismima kao ”polkovnik i kavaler makedonski”.
  U Beču je 15.12. 1714. izdat pasoš vladici-gospodaru crnogorskom Danilu Petroviću na kojem piše da je Danilo ”biskup iz Makedonje… sa Cetinja”.


  To nije zbunilo ruske prevodioce Danilovoga pasoša, no su u prijevodu na ruski prihvatili takvo titulisanje (St. Dimitrijević, Građa za srpsku istoriju iz ruskih arhiva i biblioteka u Spomeniku LIII, 1922., 56).


  MAKEDONJANI – PO CRKOVNOJ JURISDIKCIJI


  U pismu crnogorskijeh glavara od 8.9.1742. ruskoj carici također se pominje sintagma ”v predjelu makedonskom” (Marko Dragović, Materijal za istoriju Crne Gore vremena mitropolita Danila, Save i Vasilije Petrovića u Spomeniku XXV, 2).


  U odgovoru od 10. 5. 1744. ruska carica, također, otpozdravlja sa istom sintagmom (isto, 7). I u pismu mitropolita Save i crnogorskijeh glavara od 25. 5. 1752. ruskoj carici pominje se: ”…v svih stranah makedonskih” (isto, 9).


  Ima tušte prirmjera koji pokazuju da je ta sintagma bila znatno raširena i van Crne Gore. Javlja se i u srpskoj narodnoj pojci (Viđi podrobnije: Vojislav P. Nikčević, Ohridska i Pećka patrijaršija u etnogenezi Južnijeh Slovena, Lučindan – Glas CPC, Cetinje, Božić 2004, br. 10, 52-56).


  Crnogordki vladika-gospodar Danilo Petrović, onodobni Crnogorci i ostali koje smo gore naveli, u službenijem dopisima smještaju Crnu Goru u Maćedoniju, a sebe imentuju kao Makedonjane samo po crkovnoj jurisdikciji, jer je Crkva crnogorska nekada bila pod kanonsku nadležnost Makedonske crkve, odnosno Ohridske arhiepiskopije. To, zanago, za njih nije značilo da je ”Crna Gora makedonska zemlja”, niti da su ”Crnogorci – Makedonjani”.


  PO VJERI – ”CRNA GORA SRPSKA ZEMLJA”


  Po istoj logici je neosnovano to što Srpska pravoslavna crkva, njezini stariji i ovdašnji predstojatelji, srpska, prosrpska nauka, kulturologija i politika da je ”Crna Gora srpska zemlja” i da su ”Crnogorci Srbi” (samo) na osnovu toga što je Crnogorska mitropolija u imperijalnom vatku (neko vrijeme zajedno sa državom crnogorskom) bila pod jurisdikcijom Pećke patrijaršije, odnosno Crkve srpske, kao što je bila i Bugarska i druga, navlaštito u doba (pror)turske Pećke patrijaršije.


  Crnogorci “postali” Srbi zato što su bili pod srpskom imperijom i Pećkom patrijaršijom


  Uzmimo za primjer i prvu pisanu Istoriju o Crnoj Gori vladike-gospodara Vasilija Petrovića (Istorija o Crnoj Gori, Leksikografski zavod Crne Gore, Titograd) koji je piše pod znatnijem, ako ne i preovlađujućim uticajem – kako sam zbori u Predgovoru – Kraljevstva Slovena Mavra Orbina i ”mnogih starih istorija, a osobito one koje se i sada nalaze u Atonskoj (Svetoj) gori u Hilendaru, u Srblji i lavri Studenici, i u Dečanima, u srpskoj Pećkoj patrijaršiji…” (isto,31). Sve je to moglo uticati da vladika-gospodar crnogorski Vasilije primi terminologiju Pećke patrijaršije, koja je izjednačavala srpsku imperiju i svoju jurisdikciju sa srpstvom, a njega sa etničkom, narodnosnom pripadnošću svijeh koji su bili u njihovom ramu. U njoj obrađuje i razdoblje kada su Zećani/Crnogorci i Zeta/Crna Gora bili pod vlašće ”srpskijeh car(ev)a”. Zbori o slavnoj (u stvari moćnoj, silnoj) nemanjićkoj carevini u čiji sastav je bila jedno vrijeme i osvojena Zeta, a pod jurisdikcijom imperijalne Pećke patrirjaršije bila je i Zetska–crnogorska mitropolija. Navodi da piše ”opis položaja i pređašnjijeh vladara zemlje naše crnogorske, s prilogom svetijeh careva srpskijeh” (isto, 23). Naknadno, u Rusiji, piše i dodatak pod nazivom ”Broj srpskijeh arhijereja, pored crnogorskog mitropolita”, koji je jedan od izrazitijeh primjera mogućnosti poistovjećivanja Srpskoga Carstva i jurisdidkcije Pećke patrijaršije sa tzv. srednjovjekovnijem srpstvom. Nekadašnja pripadanost srpskoj osvajačkoj državi, crkvi i vjeri (obredu) terminološki se nastoji miješati i brkati sa etničkom srpskom pripadnošću, iako i Vasilije zna da su i tadašnja srpska država, crkva i obred (vjera) višenarodnosni, višenacionalni, sastavljeni iz više samobitnijeh naroda i država (”drugijeh hrabrih naroda”, osim srpskoga u imperijalnoj srpskj državi i crkvi).

 2. #102
  Avatar von Makedonec do Koska

  Registriert seit
  28.04.2012
  Beiträge
  5.081
  Verschwörung gegen Ferdinand - Makedonier mit von der Partie neben Serben und Bulgaren - 1891!

  Labels: 19.-20. Jhdt., Artikel

  Eine Verschwörung gegen Prinz Ferdinand von Bulgarien im Bericht der NY Times vom Februar 1891. Unter den Verschwörern: Ein Bulgare, ein Serbe und ein Makedonier.


  Laut griechischer und bulgarischer Propaganda, gibt es Makedonier erst seit 1945 nachdem Tito den Vardarteil von Makedonien in die jugoslawische föderative Union als Sozialistische Republik Makedonien integrierte...

 3. #103
  Avatar von Makedonec do Koska

  Registriert seit
  28.04.2012
  Beiträge
  5.081
  Wir Makedonier sehen uns als eine völlig eigenständige Nation an - The Times 1901

  Labels: 19.-20. Jhdt., Artikel

  “It is a grievous error to suppose that we seek to acquire Macedonia on behalf of Bulgaria.We Macedonians consider ourselves to be an entirely separate national element, and we are not in the least disposed to allow our country to be seized by Bulgaria, Servia, or Greece. We will, in fact, oppose any such incorporation with all our might. Macedonia must belong to the Macedonians.


  The Times, London, April 12, 1901, pp. 3-4 4. #104
  Avatar von Makedonec do Koska

  Registriert seit
  28.04.2012
  Beiträge
  5.081

 5. #105
  Avatar von Makedonec do Koska

  Registriert seit
  28.04.2012
  Beiträge
  5.081
  Macedonian Literature Represented at the Book Fair in Frankfurt

  October 6, 2014, Monday @ 20:15 in Society » CULTURE | Views: 32
  At the fair, Republic of Macedonia will have specially designed stand and will be offering a publication of selected and translated short excerpts from the works of 18 Macedonian authors. Photo:Telegraf.mk

  Macedonian literature will be represented at the 65th Book Fair in Frankfurt from October 8 to October 12. The Association of Publishers and Booksellers of Macedonia (ZIKM) will be commissioner of the comprehensive presentation of Macedonian authors and publishers under the slogan "House of words, house of worlds."
  At the fair, Republic of Macedonia will have specially designed stand and will be offering a publication of selected and translated short excerpts from the works of 18 Macedonian authors. In addition, the capital projects of the Government and the Ministry of Culture and an affirmed competition for translation of works by Macedonian authors from foreign publishing houses will be promoted.

  Announcing the upcoming participation at the fair in Frankfurt, Culture Minister Elizabeta Kanceska –Mileska at today’s press conference said that Republic of Macedonia is among the few countries in the world that pays special attention to publishing.
  "Ministry of Culture with the support of the Government of RM, in the past have had series of capital projects that advanced the literary, artistic, translation and publishing environment in our country. Also, regularly through annual programs, large funds have been allocated for the projects of the private publishing houses. Since 2008 over 4,000 books and publications in Macedonian language and the language of the communities that exist in our country have been issued, and over 40 thousand publications have been purchased thus continually enriching the library fund throughout the country," said Minister Kanceska-Mileska.
  She added that continuous support has been given to more literary events, and the priorities include the presentation of the Macedonian contemporary literary works at acclaimed book fairs in the world.
  A week ago, it was for the first time presented in Gothenburg, the largest book fair in Scandinavia, followed by Frankfurt and the upcoming participation at the fair in Istanbul, from 8 to 16 November 2014, where the Commissioner of the Republic of Macedonia will be the Association of Albanian Publishers.
  President of ZIKM, Gorjan Lazarevski is pleased that after a few years of pause, the Association will again take on the role of Commissioner in Frankfurt - the most attractive and largest book fair in the world. He expects successful representation and contacts of Macedonian publishers with foreign agents. He announced that the central event of the Macedonian stand will be on October 11 at 11 a.m., which will bring together writers Luan Starova, Nikola Madzirov and Lidija Dimkovska accompanied with a musical performance by Zoran Madzirov.
  The concept of representation was first designed by university professors in literature - Sonja Stojmenska-Elzeser, Vesna Mojsova-Chepisheva and Elizabeta Seleva. Eighteenth authors are deployed at six in three segments, each with a different theme and known motifs associated with the cultural heritage.

  As professor Dr. Stojmenska-Elzeser explained, the concept was developed in a period of two months. Selected titles published in the last decade lead by the principal criteria: quality of the work, the genre diversity, authors from different generations and attractiveness to the European book market.
  The first segment is titled "Writing (out of) home" and includes authors and works that treat the home and (not) having home, symbolically illustrated with "Ohrid’s House". The second segment "The art of the craft" contains masterful literary works symbolically associated with the famous filigree butterfly. The third segment "Unlocking the intimate" with works and authors dealing with the emotional, erotic, realistic confessional discourse, is a stylized illustration of

  - See more at: Macedonian Literature Represented at the Book Fair in Frankfurt - Independent.mk

 6. #106
  Avatar von Makedonec do Koska

  Registriert seit
  28.04.2012
  Beiträge
  5.081
  Erster Weltkrieg: Artillerieoffizier Carl Klußmann an der Front in Mazedonien

  by Makedonets Donnerstag, August 10, 2017

  Bevor Uwe Klußmanns Großvater 1915 nach Mazedonien versetzt wurde, war er noch nie so weit von zu Hause entfernt. Im Krieg auf dem Balkan sah der Offizier zum ersten Mal Moscheen, kämpfte Seite an Seite mit bulgarischen Soldaten - und genoss Gänsebraten und Schmalzkuchen.
  An der Front mit den "Preußen des Balkans"
  Meinen Opa, Carl Klußmann, habe ich nie erlebt. Er starb im Februar 1959 zwei Jahre vor meiner Geburt. Aber mein Vater hat viel von ihm erzählt. Zu den Geschichten, die in der Familie kursierten, gehörte der Einsatz meines Großvaters als Offizier im Ersten Weltkrieg, für den er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Er war stolz auf diese Zeit. Und er hatte Glück gehabt: Unversehrt kehrte er Ende August 1918 nach Hause zurück. Er hatte keine Schramme abbekommen. Von seinen Kriegserlebnissen gibt es sorgsam beschriftete Fotos, die ich zu Hause in einem Album aufbewahrt habe.


  Neuss am Rhein, damals ein aufstrebendes Städtchen, das vom Eisenbahnanschluss und vom Rheinhafen profitierte, war die Heimat meines Großvaters. Er war 24, ein junger Getreidekaufmann und noch ledig, als er zwei Tage nach Kriegsbeginn eingezogen wurde. Da er 1912 eine einjährige militärische Ausbildung zum Artilleristen absolviert hatte, wurde er einem Fußartillerieregiment zugeteilt, einer Einheit des Heeres. Er kam sofort an die Front.


  Mit Kanonen der Marke Krupp, Kaliber zehn Zentimeter, überschritt seine Truppe im August 1914 die Grenze zu Frankreich. Kurz darauf bezog er Posten vor der französischen Festung Verdun, die bald Schauplatz eines unfassbaren Grauens werden sollte. Noch tobte hier nicht die große Schlacht; in den Jahren 1914/15 meldete die Truppe vor Verdun geringe Kampftätigkeit, das lag auch daran, dass es der Fußartillerie an Granaten mangelte. So erlebte mein Großvater nur die Anfänge des Stellungskrieges. Im Oktober 1914 wurde er zum Leutnant befördert und erhielt im Januar 1915 sogar das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse; wofür, ist nicht bekannt.


  Im August 1915, ein halbes Jahr vor Beginn der infernalischen Materialschlacht, wurde Leutnant Klußmann aus Verdun abgeordert - er hatte Glück, sein Bruder Walter nicht: Der fiel dort im Kampf.


  Der Weg des Krieges brachte den jungen Artilleristen nun auf den Balkan. Im September 1915 schloss der bulgarische König mit Deutschland und Österreich-Ungarn ein Bündnis. In wenigen Wochen eroberten die Verbündeten daraufhin Serbien und Mazedonien bis zur griechischen Grenze.


  Wieder hatte Klußmann Glück. Als er am 1. Dezember 1915 in Mazedonien eintraf, war der Feldzug schon beendet. An der griechischen Grenze begann der Stellungskrieg gegen britische, französische und serbische Truppen, die verhindern wollten, dass die Mittelmächte nach Griechenland vordrangen. Deshalb schlossen sich ihnen 1917 auch griechische Einheiten an. Zwischen dem eindrucksvollen Dojran-See und dem Fluss Vardar, nun Frontgebiet zwischen den Mittelmächten und der Entente, wurde der junge Offizier als Batteriechef eingesetzt. Bei Bogdanci, einer Kleinstadt, befehligte er eine Artillerieeinheit mit vier bis sechs Geschützen.


  Schon während der Bahnfahrt an die Front dämmerte den Soldaten, dass sie am Rande Europas angelangt waren. Die Fahrt ging an zerklüfteten baumlosen Berghängen vorbei, die bei vielen sicherlich Erinnerungen an Karls Mays Abenteuerroman "In den Schluchten des Balkan" weckten.


  Sie fuhren an Dörfern aus Lehmhütten vorüber, deren Bewohner weder Strom noch fließendes Wasser kannten. Ihnen bot sich das Bild einer armen, aber an ethnischen Kulturen reichen Gegend. Hier lebten Serben, Albaner, Griechen, Bulgaren und Türken; Muslime, Christen und Juden. Aus Fotos kann man schließen, dass meinem Großvater besonders die bulgarischen Schäferinnen in ihren Trachten mit bunt bestickten Ärmeln gefielen.


  Zum ersten Mal in seinem Leben sah der Rheinländer auch Moscheen, etwa in der mazedonischen Landeshauptstadt Skopje, wo sich die Führung seiner Heeresgruppe befand.


  Auf dem holprigen Pflaster des Bazars von Skopje, das damals noch Üsküb hieß, gingen Türken mit wallenden Gewändern und Fez umher sowie bulgarische Bauern, die Ochsenkarren führten. Bis 1912 war das Gebiet Teil des Osmanischen Reiches, nun wehten überall die weiß-grün-roten Fahnen der bulgarischen Verbündeten.


  Bald lernte er bulgarische Offiziere kennen: Die Oberstleutnants Popoff und Zonneff, den Regimentsadjutanten Kossaroff. Sie waren seine Vorgesetzten. Denn seine deutsche Truppe wurde als Spezialeinheit in eine bulgarische Division eingegliedert. Mit den Bulgaren verständigte er sich auf Deutsch und Französisch. Natürlich ahnte er damals nicht, dass ihm die Erfahrung im Umgang mit ostslawischen Offizieren rund ein Vierteljahrhundert später nützlich sein würde. Klußmann lernte bulgarische Wörter und ließ sich das kyrillische Alphabet erklären. Dabei half ihm, dass die Buchstaben weitgehend mit den griechischen übereinstimmten, die ihm als Absolvent eines altsprachlichen Gymnasiums vertraut waren.


  Wenn er später von seinen bulgarischen Kameraden sprach, nannte er sie gern "die Preußen des Balkans", wie mein Vater mir erzählte. Den Beinamen hatte Generalfeldmarschall August von Mackensen aufgebracht, ein früherer Adjutant von Kaiser Wilhelm II. und Befehlshaber des Feldzuges 1915 gegen Serbien. Für meinen Großvater und seine Kameraden war er das Sinnbild eines preußischen Militärs, sie verehrten ihn.


  Vermutlich verdrängte mein Großvater die Abgründe des Krieges. Sein Alltag war ohnehin von anderen Sorgen beherrscht. Die Truppe befand sich in Treffweite britischer Artillerie, die von Nordgriechenland aus feuerte. Am blauen Himmel zwischen kahlen Berggipfeln konnte er häufig Doppeldecker der Briten kreisen sehen, die deutsche Artilleriestellungen aufklärten.


  Der Sommer hier war glühend heiß, eine Hitze von oft mehr als 33 Grad im Schatten machte den Soldaten das Frontleben schwer. Häufig litten sie unter Durchfall, Malaria und Ruhr breiteten sich aus. Für meinen Großvater, der in hygienischen Fragen ein Pedant war, müssen diese Zustände eine besondere Pein gewesen sein. Wie seine Kameraden ließ er sich gegen Cholera impfen.


  Rotwein und Schnaps konsumierten die Balkanier, wie die deutschen Soldaten in Mazedonien sich nannten, auch als vermeintliches Heilmittel gegen Darminfektionen. An feuchtfröhlichen Abenden versuchten sie, sich über ihre Angst und ihr Heimweh hinwegzutrösten. Im "Kreise meiner Offiziere" hielt Großvater, der eloquente Rheinländer, die Truppe mit Herrenwitzen bei Laune. Amüsiert erzählte er später in der Familie davon.


  Blieb es an der Front ruhig, wurde der Leutnant zum Lebemann. Das kann man aus den Fotos erahnen, die den kahlen Kavalier im munteren Gespräch mit deutschen Rotkreuzschwestern zeigen. Als Offizier, das muss man sagen, erging es ihm insgesamt weit besser als den Infanteristen im Schützengraben.


  Die Artillerie bewegte sich meist einige Kilometer hinter der Frontlinie. Die Truppe wurde in konfiszierten Häusern untergebracht, die von Weinreben umrankt waren, und zumindest die Offiziere konnten in richtigen Betten schlafen. Zu Weihnachten gab es Gänsebraten und Schmalzkuchen.


  An ordentlicher Verpflegung konnte er sich auch erfreuen, als er am 27. Januar 1918 im Offizierskreis den 59. Geburtstag Kaiser Wilhelms II. feierte. Der preußische Leutnant konnte nicht ahnen, dass es der letzte Kaisergeburtstag sein würde, den die Deutschen begingen. Noch hoffte er wie viele auf einen deutschen Sieg, beflügelt vom eigenen Erfolg. Im Februar 1918 erhielt er das Eiserne Kreuz Erster Klasse, weil er einen Beobachtungsposten der feindlichen Artillerie, einen Kirchturm, zerschossen hatte.


  Doch bald darauf kamen beunruhigende Nachrichten. Die Probleme mit den bulgarischen Verbündeten nahmen zu. Dass deren Heeresverwaltung chaotisch und korrupt war, wusste man seit langem. Nun waren "Bulgariens tapfere Scharen", wie die deutsche Kriegspropaganda sie nannte, jahrelang miserabel ernährt und schlecht gekleidet, schlicht kriegsmüde.


  In seinen Gesprächen mit den Bulgaren muss er bemerkt haben, wie verbittert die Verbündeten waren. Denn Leutnant Klußmann hielt auch Anfang 1918 engen Kontakt mit bulgarischen Offizieren, etwa, als sie im Februar gemeinsam einen deutschen Soldatenfriedhof in der Kleinstadt Bogorodica wenige hundert Meter nördlich der Frontlinie besuchten.


  Die Bulgaren schienen den geselligen Leutnant zu mögen, ihr Misstrauen gegen die deutsche Heeresführung aber wuchs, nicht ohne Grund. Im April 1918 drängte Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg die bulgarische Armeeführung schriftlich, dem Abzug der gesamten deutschen Infanterie und Artillerie zuzustimmen. Die deutsche Führung sammelte Truppen für eine Offensive an der Westfront. Die Bulgaren zögerten.


  Klußmann war alarmiert, als er erfuhr, dass Ende Mai bei Huma 20 Kilometer westlich von Bogorodica bulgarische Soldaten ihre Stellung kampflos geräumt hatten. Die Deutschen begannen zu spüren, dass sie auf verlorenem Posten standen. Da versuchte die Frontzeitung seiner Heeresgruppe im Juli 1918 die Stimmung mit Durchhalte-Lyrik wie dieser zu heben: "Im Feuer und im Schlachtengraus / Wir hielten jeden Ansturm aus /Als Männer fest wie Eisen."


  Doch die Parolen von der "Wacht am Vardar", dem mazedonischen Fluss, eine Anspielung auf die Wacht am Rhein, verfehlten langsam ihre Wirkung auf die deutschen Soldaten.


  Am 17. August 1918 schnürte Leutnant Klußmann befehlsgemäß sein Marschgepäck. Mit dem Zug fuhr er über Skopje, Nisch und Belgrad nach Deutschland, unversehrt. Wieder war das Schicksal auf seiner Seite. Nur vier Wochen nach seiner Abfahrt brachen die Truppen der Entente an der mazedonischen Front durch und eroberten in wenigen Wochen ganz Mazedonien und Serbien.


  Mein Großvater erlebte das Kriegsende schon wieder zu Hause, in Sicherheit. Am 22. November wurde er aus der Armee entlassen, da war er 28. Er nahm seinen Beruf wieder auf, arbeitete in der Getreidehandelsfirma seines Schwiegervaters. Die 21-jährige Tochter hatte er 1918 geheiratet, in Wernigerode am Harz.


  27 Jahre später sollte er erneut slawischen Offizieren begegnen - unter gänzlich anderen Umständen. Als die sowjetische Armee Anfang Juli 1945 in Wernigerode einrückte, lebte der Leutnant a.D. dort nach wie vor als Getreidekaufmann. Zwar war er bis 1933 im Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten marschiert, einer militaristischen Organisation mit mehr als 500.000 Mitgliedern. Allein seine Ortsgruppe in Wernigerode zählte 1926 etwa 400 Mann. Bei Aufmärschen lauschte Klußmann den Reden von Stahlhelmführern wie Theodor Duesterberg, der schon 1925 wieder tönte: "Noch ist der Weltkrieg nicht beendet."


  Der NSDAP jedoch blieb mein Großvater fern. Im August 1944, sein jüngster Sohn Hellmut war gerade auf Krücken von der Ostfront heimgekehrt, richteten die Nazis seinen Freund und Weltkriegskameraden Hans Georg Klamroth hin. Major Klamroth, Offizier schon im Ersten Weltkrieg und Vater der späteren Journalistin Wibke Bruhns, war Mitwisser des Putsches vom 20. Juli gewesen.


  Das Leid, das er sah, war es wohl, das bei dem 55-jährigen Leutnant a.D. den Wunsch nach einem anderen Deutschland weckte. So gehörte mein Großvater im Juli 1945 in Wernigerode zu den Gründungsmitgliedern der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LDP). Deren Vorsitzender Wilhelm Külz war Teilnehmer des Ersten Weltkriegs wie auch Mitbegründer Hans Loch, Parteivorsitzender ab 1951. Alle diese Männer verband der Geist des Gründungsaufrufs der Partei, der vor jeder nationalistischen Überheblichkeit warnte und die Beseitigung des Militarismus beschwor.


  Klußmann blieb in der 1951 in LDPD umbenannten Partei und wurde, nun in der DDR, Kreisvorsitzender. Allerdings hatte Loch den "lieben Parteifreund" zuvor brieflich aufgefordert, sich ein "ideologisch klares Weltbild" zuzulegen - mit Hilfe der Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin.


  Sich im Machtbereich des Generalissimus Stalin und der SED einzuordnen war für ihn eine Zumutung. Doch Gespräche mit sowjetischen Offizieren hatten Klußmanns Interesse an der ostslawischen Lebens- und Geisteswelt geweckt, der er drei Jahrzehnte zuvor auf dem Balkan erstmals begegnet war.


  1948 trat er der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion bei. Für ihn war klar, dass die deutsche Einheit nur im Konsens mit Moskau zu erreichen war. Sowjetrussische Offiziere und Diplomaten freundeten sich mit dem belesenen Goethe-Verehrer an, der nach einem neuen Weltbild suchte. Und der sah, was seine russischen Gesprächspartner von den Hasardeuren unterschied, denen er einst gefolgt war: Sie scheuten das Risiko eines Krieges.


  Die DDR-Wochenschau "Der Augenzeuge" zeigte Klußmann im Juli 1957 im Präsidium des zentralen LDPD-Parteitags in Weimar. Seine Lehre aus der Geschichte hatte der Artillerist a.D. in einer Rede auf dem Kreisparteitag in Ilsenburg vier Monate zuvor auf den Punkt gebracht: Da bezeichnete er den Erhalt des Friedens als "erstes Erfordernis der Zeit" - und als "erste Vorbedingung für die Wiedervereinigung Deutschlands".


  QUELLE: Der Spiegel Online

  Hier finden Sie Bilder von Klußmann auf unserem Blog: Alte Bilder aus Makedonien aus dem Bundesarchiv

Seite 11 von 11 ErsteErste ... 7891011

Ähnliche Themen

 1. Alte Bilder aus Makedonien - Die Perle der Makedonier
  Von LouWeed im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 882
  Letzter Beitrag: 12.04.2017, 18:51
 2. Museen dieser Welt über Makedonien
  Von hippokrates im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 61
  Letzter Beitrag: 16.12.2012, 10:03
 3. Antworten: 36
  Letzter Beitrag: 08.05.2009, 15:44